Aizsardzības ministrija (AM) nav nodrošinājusi caurskatāmas un atbilstošas militārās izglītības sistēmas izveidi, kā rezultātā ir pieļauts militārā personāla apmācībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu neekonomisks un nelietderīgs izlietojums, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK). Aprēķināts, ka kopumā AM nelietderīgi izšķērdējusi...

Projektā E-pārvaldes portfelis, ko ieviesa toreizējais Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, nelietderīgi izmantoti vairāk nekā 300 000 latu, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK). Projektā kopumā ieguldīti 3,3 miljoni latu, bet tā aktivitātes un mērķi nebija sasaistīti ar konkrētu funkciju vai procesu, līdz...

Neskatoties uz to, ka 2008. gada janvārī Latvijas Bankas (LB) darbiniekiem algas tika paaugstinātas vidēji par 47 procentiem, Valsts kontroles (VK) izlases veidā pārbaudītiem darbiniekiem pamatalgas jau pēc mēneša tika palielinātas vēl par 10 procentiem, pēc veiktās finanšu revīzijas Latvijas Bankā secināja Valsts kontrole. Revīziju Latvijas Bankā veica...