Sociāli neaizsargātie rīdzinieki var pretendēt uz NĪN atvieglojumiem

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde izsūtījusi paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 2011. gadā tiem iedzīvotājiem, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums.

Lai atvieglotu nodokļa nomaksu sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, Rīgas dome ir noteikusi ievērojamus nodokļa atvieglojumus. Piemēram, personām kuras ir atzītas par trūcīgām, kā arī vientuļiem pensionāriem un vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem nodokļa atlaide ir 90%; maznodrošinātajiem – 70%. Atvieglojumus var saņemt arī citu kategoriju iedzīvotāji: pensionāri, 1. un 2. grupas invalīdi (ja viņiem ir kopīga deklarēta dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura arī ir pensionārs vai 1. un 2. grupas invalīds), politiski represētie, ģimenes ar trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 19 gadiem; ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti; personas, kuras no pašvaldības nomā zemi mazdārziņam u.c.

Nodokļa atvieglojumi tiek piemērotas ar šādiem nosacījumiem: nekustamā īpašuma, par kuru aprēķināts nodoklis, adrese ir arī nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta; tas ir viņa vienīgais nekustamais īpašums Rīgā un netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Atvieglojumus par zemi, kas piesaistīta dzīvojamai ēkai, piešķir platībā līdz 1500 kvadrātmetriem.

Pagājušajā gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tika piešķirti 15 896 personām par kopējo summu vairāk nekā 235 tūkstošu latu apjomā.

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850. Iesniegumi par atvieglojumu piešķiršanu jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nodokļu maksātāju apkalpošanas vietās: Terēzes ielā 5 vai Kungu ielā 7/9.

Autors: NRA.lv