Pupu izmantošana lopbarībā samazina izmaksas

Pērn rudenī Alojas novada z/s “Apsītes” īpašnieks iesaistījās Latvijas Lauku konsultāciju centra projektā, lai pētītu lopbarības pupu lietderību slaucamo govju ēdināšanā, kā arī analizētu to ietekmi uz piena pašizmaksu salīdzinājumā ar importētajiem proteīna barības līdzekļiem. Pēc vairāku mēnešu eksperimenta secināts – lauku pupu iekļaušana lopbarībā palielina izslaukumu un pašražotā barība ir arī ekonomiski izdevīgāka