Piešķir papildu finansējumu dotācijai pasažieru pārvadājumiem

Šogad tiks piešķirts papildu finansējums 4.2 miljonu latu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu segšanai no valsts budžetā neparedzētiem gadījumiem atvēlētajiem līdzekļiem, informē Satiksmes ministrijas speciāliste Ieva Valpētere.

Tādējādi būs iespējams nodrošināt nepieciešamā dotāciju apjoma atbilstību zaudējumu apmēram sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2009. gadā un tiks novērsta parāda veidošanās iespēja turpmāk. To paredz 8. decembrī valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.””

Ievērojot to, ka 2010. gada valsts budžetā dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ir piešķirtas 49,9 miljona latu apmērā, kas pret 2009. gadu ir samazinātas par 25%, tad uz nākamo periodu (2010. gadu) kopējais dotāciju samazinājums, ja jākompensē arī 2009. gada parādsaistības, būtu 35%. Tāpēc šogad tiek piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi no valsts budžetā neparedzētiem gadījumiem atvēlētajiem līdzekļiem, lai daļēji segtu 2009. gada parādsaistības pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuru apmērs ir prognozējams vairāk nekā sešu miljonu latu apmērā.

Jau šogad ir optimizēts sabiedriskā transporta maršrutu tīkls un slēgti nerentablie reisi, maršrutu pārplānošanas rezultātā izbeigti autobusu pārvadājumi vilcienam paralēlajos maršrutos, kā arī ir veiktas virkne būtisku korekciju normatīvajos aktos, paredzot izmaiņas pasažieru pārvadājumu jomā. Taču veikto darbību rezultāts būs redzams perspektīvā.