Pētījums: 55.6% uzņēmēju uzskata, ka nodokļu apjoms Latvijā ir krietni par augstu

Vērtējot uzņēmumu maksāto nodokļu apjomu, 55.6% uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju ir norādījuši, ka tas ir krietni par augstu, 36.5% – mazliet par augstu, savukārt 7.2% atbildējuši, ka nodokļu apjoms ir tik, cik vajag, liecina Turības Biznesa indekss. Salīdzinot atbildes ar uzņēmēju pausto 2018. gadā, redzams, ka nedaudz, taču neapmierinātība pieaug. Ja pērn nodokļu apjomu uzņēmēji vērtēja ar kopējo indeksu -48.4, tad šogad indekss ir -50.3.

Uzņēmējiem tika lūgts novērtēt arī ar uzņēmējdarbību saistīto tiesisko vidi. 15% uzņēmēju norādījuši, ka tā ir ļoti slikta, 35% – drīzāk slikta, 19% – drīzāk laba, 1% – ļoti laba, savukārt 30% bijis grūti atbildēt uz šo jautājumu. Kopējais tiesiskās vides indekss ir negatīvs -23.0.

“Veidojot pētījumu, mūsu mērķis bija ne tikai noskaidrot, kāda ir situācija uzņēmējdarbības vidē un, ko par to domā paši uzņēmēji, bet arī turpināt darbu pie pētījumā atklātajiem datiem, lai piedāvātu iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai. Negatīvs vērtējums lielākajā daļā uzņēmējdarbības vidi veidojošo faktoru ir skaidrs signāls, ka nepieciešami nopietni uzlabojumi,” skaidro Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Turības Biznesa indekss ir pētījums, kurā vērtēta uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju attieksme pret dažādiem uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem. Analizējot visus faktorus, aprēķināts arī kopējais biznesa indekss, kas šogad ir negatīvs – 17.4.

Pētījums veiks no 2018. gada decembra sākuma līdz 2019. gada janvāra beigām, un tajā piedalījās 750 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji. Indekss veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi par to. Maksimālais indeksa rādītājs ir +100, bet minimālais -100.

Foto: Pexels