Pārrunā līdzības Latvijas un Ungārijas krīzes pārvarēšanas gaitā

Vakar Budapeštā pirmajā darba vizītes Ungārijā dienā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Ungārijas premjerministru Gordonu Bajnai (Gordon Bajnai) un finanšu ministru Dr. Pēteru Osko (Dr. Péter Oszkó). Sarunu galvenais temats skāra Latvijas un Ungārijas ekonomiskās situācijas novērtējumu, kā arī notika viedokļu apmaiņa par ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un sadarbību ar starptautiskajiem aizdevējiem.

Tikšanās laikā ar Ungārijas premjerministru un finanšu ministru puses pārrunāja galvenos risinājumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanai abās valstīs. Valdis Dombrovskis iepazīstināja Ungārijas amatpersonas ar Latvijas valdības pēdējiem lēmumiem krīzes pārvarēšanai un budžeta samazinājumu par 500 miljoniem latu, kas vērsts uz krīzes pārvarēšanu, kā arī ieskicēja strukturālo reformu principus.

Ungārijas premjerministrs un finanšu ministrs izklāstīja situāciju Ungārijā, kas ir līdzīga ekonomiskajai krīzei Latvijā. Maija vidū Ungārijā uzturējās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) delegācijas, kuras veica Ungārijai piešķirtā starptautiskā aizdevuma otro pārskatu. Delegācijas vizītes laikā, ņemot vērā jaunākās ekonomiskās recesijas prognozes, kas liecina par iekšzemes kopprodukta (IKP) pazemināšanos 6.7% apmērā šajā gadā, Ungārijas valdība vienojās ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju palielināt budžeta deficīta līmeni līdz 3.9% plānoto 2.9% no IKP vietā. Ungārijas valdība ir apņēmusies nodrošināt, ka budžeta deficīts nākamajā gadā tiktu samazināts līdz 3.8%, bet 2011. gadā zem 3% no IKP.

Pēc šīs tikšanās SVF paziņoja, ka Ungārijas valdības parāds, inflācija un starptautisko rezervju nodrošinājums ir sasniegts, kā arī izpildīti strukturālie uzdevumi saistībā ar pensiju sistēmas reformu un valdības aizdevumu bankām nodrošināšanu. 23. jūnijā Starptautiskā Valūtas fonda valde ir pieņēmusi lēmumu piešķirt Ungārijai 20.1 miljardu eiro lielā aizdevuma trešo daļu 1.43 miljardu eiro apmērā.

Vienlaikus Ungārija, līdzīgi kā Latvija, ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Eiropas Komisiju, kur uzskaitīti priekšnosacījumi nākamās aizdevuma daļas 1.5 miljardu eiro apmērā saņemšanai. Memorandā ir noteikts, ka Ungārijai šogad uz pusi jāsamazina sabiedriskajā sektorā strādājošo algas kompensācijas otrā daļa (Ungārijā daļa no sabiedriskajā sektorā strādājošo algas tiek maksāta dažādās kompensācijās un bonusos), jāatceļ mājokļu iegādes subsīdiju sistēma, nākošajā gadā jāsamazina pašvaldību budžets par 430 miljoniem eiro, kā arī jāveic citi izdevumu samazinājumi 40 miljardu eiro apmērā.

Memorandā ir uzskaitītas arī citas strukturālās reformas, piemēram, izmaiņas bērnu un ģimenes pabalstu sistēmā, subsīdiju samazināšana apkurei, bērnu pusdienu nodrošināšana skolās, nodokļu sistēmās pārstrukturizācija, kā arī nodokļu paaugstināšana patēriņam, piemēram, nekustamajiem īpašumiem, lidmašīnām u.c.

Avots: BNA Latvia