Paralēlklašu ierobežošanu atsevišķās Rīgas skolās skaidro ar ES fondu projektiem

Rīgas domes liegums atvērt jaunu klasi septīto klašu grupā un prasība samazināt klašu skaitu astoto klašu grupā ir saistīts ar šajās skolās īstenotajiem Eiropas Savienību (ES) fondu līdzfinansētajiem projektiem, kas prasa izveidot skolu telpas atbilstoši augstām prasībām, Latvijas Radio skaidroja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane (“Gods kalpot Rīgai”).

Viņa pauda, ka Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta administratīvais lēmums atsevišķām Rīgas skolām ar augstiem izglītības kvalitātes rādītājiem ierobežot paralēlklašu skaitu nav iegriba, bet gan nepieciešamība.

“Skolu iekārtošanai izmanto ES fondu naudu, un ES līdzfinansēto projektu prasība ir pilna pabeigtība”– skolās iekārto dabas zinātņu kabinetus, laboratorijas, citas speciālas telpas, lai mācības atbilstu augstajām mūsdienu prasībām, un tam nepieciešamas telpas,” pauda Aldermane.

Aldermane norādīja, ka turklāt visas ģimnāzijas ir pārpildītas, lai pabeigtu ES projektus, nākas samazināt klašu skaitu.

Viņa arī noliedza, ka ierobežojumi būtu mēģinājums pasargāt mazāk prestižas skolas, jo bērni, kuri pretendē uz vietām valsts ģimnāzijās, “neies uz problēmskolām un neviens viņus tur nevirzīs”.

Jau ziņots, ka izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (“Vienotība”) pauda, ka Rīgas domes lēmums ir pretrunā ne tikai ar Izglītības attīstības politikas pamatnostādnēm un Saeimas doto uzdevumu veidot uz kvalitāti orientētu skolu tīklu, bet arī ar starptautisko organizāciju OECD un citu ekspertu rekomendācijām. IZM aicinās Rīgas domi skaidrot un pamatot lēmumu par paralēlklašu skaitu ierobežošanu vairākām Rīgas skolām un sniegt informāciju par skolām, uz kurām ierobežojošā norma tiek attiecināta.

Arī turpmākajos gados pilsētas izglītības iespējām būs pieejami ievērojami Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļi, kurus ieguldīt skolu infrastruktūrā, norāda ministrs. Diemžēl sarunu process par ES struktūrfondu ieguldījumiem Rīgas skolās nebija viegls. Sākotnēji, pretēji nosacījumiem, kādus izvirzījusi valsts, Rīgas dome iesniedza projektu, kas paredzēja investīcijas veikt lielā skaitā Rīgas izglītības iestāžu, kas nenodrošina ES programmā “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” definētos sasniedzamos mērķus. Tikai IZM uzstājīgas rīcības dēļ, riskējot, ka varētu tikt kavēta ES fondu ieguldījumu veikšana, Rīgas dome tomēr ņēma vērā IZM iebildumus. Rezultātā līdzekļi 4,4 milj.eiro apmērā (tai skaitā ERAF finansējums – 2,9 milj. eiro), tiek novirzīts piecu Rīgā esošo valsts ģimnāziju modernizēšanai. Vienlaikus Rīgas pašvaldība projekta ietvaros paredz veikt ieguldījumus Rīgas Franču liceja (7,4 milj. eiro), Rīgas Angļu ģimnāzijas (7,2 milj. eiro) un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (3,5 milj.eiro) modernizācijā. Rīgas pilsētas pašvaldībai ES programmas “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta īstenošanai kopējais plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 095 322 eiro.

Foto: Malenmonte/https://pixabay.com/en/users/malenmonte-1446358//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/