Parakstīts dokuments par Latvijas Darba devēju konfederācijas un Saeimas sadarbību

Šodien, 21.decembrī, Saeimas priekšsēdētāja biedre Solvita Āboltiņa un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Elīna Egle parakstīja dokumentu, kas paredz parlamenta un LDDK turpmāko sadarbību, informē Saeimas Preses dienests.

Šis ir noslēguma dokuments 14.decembra semināram „Godīga uzņēmējdarbība pret ēnu ekonomiku – nodokļu politikas loma godīgas konkurences nodrošināšanā”, ko rīkoja LDDK sadarbībā ar Saeimas Prezidiju.

Dokumenta teksts paredz, ka Latvijas Republikas Saeima kā institūcija, no kuras lēmumiem ir atkarīga ekonomikas attīstība un sociālais miers valstī, un LDDK kā lielākā darba devējus apvienojošā organizācija, kas iestājas par korporatīvās sociālās atbildības principu nostiprināšanu uzņēmējdarbībā, ar mērķi veicināt tautsaimniecības konkurētspēju un darba vietu radīšanu

Latvijas iedzīvotājiem, apņemas sadarboties, lai nodrošinātu:
·    makroekonomisko stabilitāti;
·    kvalitatīvu publisko pārvaldi – korupcijas risku novēršanu;
·    uzņēmējdarbības vides uzlabošanu;
·    finanšu tirgus stabilitāti;
·    iekšējā un ārējo tirgu attīstību – ēnu ekonomikas samazināšanu;
·    atbalstošu infrastruktūru izveidi;
·    darba tirgus elastdrošību.

Plānojot rīcības politiku un izstrādājot normatīvos aktus, Saeima un LDDK sadarbosies, lai izvērtētu minēto indikatoru ietekmi uz tautsaimniecības attīstību un godīgu konkurenci.

Uzsākot sadarbību, tiek izvirzītas šādas prioritātes, kuras būtiski samazina ēnu ekonomiku un nodrošina valsts budžetā ieņēmumus:
·    publisko iepirkumu procedūras pilnveidošana, vērtējot uzņēmumu finanšu un kvalitatīvos rādītājus un izmantojot korporatīvās sociālās atbildības principus;
·    normatīvo aktu bāzes pilnveidošana koplīgumu izmantošanai, lai aizsargātu godīgos tirgus dalībniekus;
·    nodokļu politikas pilnveidošana, kas vērsta uz godīgas uzņēmējdarbības un konkurences aizsardzību, primāri vēršot uzmanību uz ēnu ekonomikas apkarošanu;
·    veicot nodokļu politikas izmaiņas, izvērtēt to ietekmi uz uzņēmējdarbību.