Paplašina eksportētāju loku, kuri varēs saņemt atzītā eksportētāja statusu

Otrdien, 8. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par kārtību, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi.

Šobrīd tiem komersantiem, kas ražo un eksportē savu saražoto produkciju uz trešajām valstīm, ir iespēja pašiem deklarēt savu saražoto un eksportējamo preču izcelsmi (ja ir saņēmuši atzītā eksportētāja statusu).

Lai saņemtu atzītā eksportētāja statusu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtu pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, komersantam ir jāizpilda noteikti kritēriji, tajā skaitā jābūt veiktai saimnieciskajai darbībai vismaz divus gadus (jābūt eksportētām precēm vismaz gadu), kā arī komersantam gada laikā, eksportējot preces, jāveic vismaz viens sūtījums nedēļā, kura vērtība latos ir ekvivalenta 6000 eiro vai lielāka. Šobrīd minētie kritēriji atļauj atzītā eksportētāja statusu un pilnvaru piešķirt ierobežotam komersantu lokam.

Tādēļ noteikumu projekts paplašina to komersantu loku, kuri var saņemt statusu un pilnvaru, samazinot nepieciešamo saimnieciskās darbības veikšanas laiku uz vienu gadu, kā arī pagarinot sūtījuma (vērtība latos ekvivalenta 6000 eiro), veikšanas nepieciešamību uz divām nedēļām.

Lai ļautu VID kvalitatīvi izvērtēt atzītā eksportētāja statusa un pilnvaras piešķiršanu, noteikumu projekts paredz iesniegumam pievienot preču ražošanā izmantojamo izejvielu sarakstu, kurā izejvielu izcelsme ir atbilstoši apliecināta. Tas nozīmē, ka komersants vairs nevarēs sarakstā uzrakstīt, no kādas valsts izejviela ir importēta, bet to vajadzēs atbilstoši apliecināt, vai nu pievienojot attiecīgos dokumentus, vai arī sniedzot konkrētāku informāciju.

Lai komersantam būtu iespēja no normatīvā akta gūt pēc iespējas vairāk informācijas par pienākumiem un atbildību, kas attiecas uz atzītā eksportētāja statusa piešķiršanas un pilnvaras saņemšanas un turēšanas nosacījumiem, noteikumu projekts paredz nosacījumus, pie kādiem atzītā eksportētāja statuss un pilnvara tiek anulēta. Šādu anulēšanas iespēju paredz attiecīgo tirdzniecības vienošanos nosacījumi.

Autors: BNA Latvia