Latvijas naftas tranzīta mazākumakcionāri lūdz sasaukt akcionāru sapulci

A/s Latvijas naftas tranzīts (LNT) mazākumakcionāri lūdz Uzņēmumu reģistru sasaukt akcionāru sapulci, lai uzņēmums juridiski noslēgtu savu darbību 2008. gadā.

A/s LNT akcionāre Global Oil Services Limited ar 17,16% no LNT balsstiesīgā pamatkapitāla ir vērsusies Uzņēmumu reģistrā ar lūgumu sasaukt LNT kārtējo akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumus par 2008. gada pārskatu, valdes un padomes ziņojumiem, peļņas izlietošanu un revidenta ievēlēšanu. Lūgums valsts iestādei izteikts tāpēc, ka LNT valde pretēji likuma prasībām nav šādu sapulci savlaicīgi sasaukusi, bet LNT padome nav panākusi, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas atbilstoši likumu prasībām.

A/s LNT problēmas ar gada pārskatu apstiprināšanu atkārtojas gadu no gada: LNT 2006. gada revidētais pārskats tika apstiprināts tikai 2008. gadā, savukārt 2007. gada pārskats – 2009. gadā. Tas tika panākts ar ļoti lielām pūlēm. Piemēram, sakarā ar 2006. gada pārskata apstiprināšanu Neatkarīgā pērnā gada 17. maijā atzīmēja, ka “LNT akcionāru sapulce apstiprināja jau publiski apstrīdēto 2006. gada (ne pagājušā gada!) pārskatu pēc tam, kad akcionāru sapulcē tika ielaista tikai daļa akcionāru. Tiesības piedalīties sapulcē tika liegtas to akcionāru pārstāvjiem, kuri bija protestējuši pret LNT tagadējās vadības sagatavoto 2006. gada pārskatu ar 12,9 miljonus latu lieliem zaudējumiem”. Tagad uzņēmuma vadība (padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Kvēps, valdes priekšsēdētājs Dzintars Kašs) ir atradusi vēl radikālāku uzņēmuma gada pārskatu problēmas risinājumu.

Avots: www.nra.lv