Kampars : Būvniecības procesu nepieciešams vienkāršot

Sadarbībā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi jaunā Būvniecības likuma projektu un uzsāk tā saskaņošanu ar ministrijām un sociālajiem partneriem.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) atzīst, ka jauns Būvniecības likums bija nepieciešams jau sen – pašreiz spēkā esošais likums pieņemts 1995.gadā. „Pašreiz spēkā esošais likums jau ir morāli novecojis un nepieciešams jauns likums. Ministrija to izstrādājusi sadarbībā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām. Īsi raksturojot jauno likumu, varu teikt, ka tas būtiski uzlabos uzņēmējdarbības vidi, jo kardināli vienkāršos pašreiz visai smagnējo un birokrātisko būvniecības procesu,” pauda ministrs. A.Kampars cer, ka jaunais likums stāsies spēkā jau no 2010.gada 1.janvāra.

Oficiālās būvniecības saskaņošanas procedūras Rīgā vidēja lieluma noliktavas būvniecībai un tās pieslēgšanai komunikāciju tīkliem prasa 187 dienas, izpildot 25 dažādas procedūras. Salīdzinājumam – Dānijā būvniecības saskaņošanai jāveic 6 procedūras, Igaunijā – 13. Dānijā saskaņošanu var veikt 69 dienās, Igaunijā – 118 dienās.

Paredzams, ka pēc likumprojekta pieņemšanas Latvija pietuvosies Dānijas rādītājiem, tādējādi būtiski uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un palielinot Latvijas pievilcību vietējo un ārvalstu investoru acīs.

Vadoties no citu Eiropas valstu pieredzes, likumprojektā paredzēti vairāki nosacījumi, kad būvniecības procedūra tiek vēl vairāk vienkāršota un paredzēts, ka būvprojekts nav nepieciešams, būvējot viendzīvokļa dzīvojamās mājas un to palīgēkas. Vienkāršotas procedūras tiek saglabātas arī renovācijas, rekonstrukcijas darbiem, inženiertīklu pievadu izbūvei un mazēkām. Tiek risināts jautājums par konteinertipa ēku uzstādīšanu.

Lai saskaņotu Būvniecības likuma normas ar Administratīvā procesa likuma regulējumu, likumprojektā ir skaidri noteikts, kuru būvniecības procesā pieņemto lēmumu var apstrīdēt trešās personas (kaimiņi, sabiedriskās organizācijas). Lai izbēgtu no zaudējumu radīšanas būvniecības ieceres ierosinātājam, kā arī apkārtējai videi un sabiedrībai kopumā, trešajām personām ir dota iespēja iesaistīties procesā pirms būvdarbu veikšanas, kad ir dots pirmais konceptuālais būvvaldes atbalsts iecerei. Vienlaikus, tiek saglabāts nosacījums, ka būvdarbi nevar tikt uzsākti kamēr par būvniecības tiesiskumu pastāv strīds.

Avots: BNA Latvia