Izvēlas pensiju uzkrājumu nodot mantojumā

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri ir pensiju otrā līmeņa dalībnieki un jau izdarījuši izvēli, kam atstāt valsts fondētajā sistēmā uzkrāto, izvēlējušies to nodot mantojumā Civillikuma noteiktā kārtībā. Kopumā no vairāk nekā miljona lēmumu pieņēmuši jau 29 000 iedzīvotāju, vēsta NRA.lv.

Kopš šāgada sākuma, kad stājās spēkā Valsts fondēto pensiju likuma norma, kas paredz, ka ikvienam pensiju otrā līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir iespēja izdarīt izvēli, kam atstāt viņa pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir saņēmusi 29 000 iesniegumu. VSAA speciāliste Iveta Daine norāda, ka janvārī būtiski palielinājies VSAA Kontaktu centram adresēto jautājumu apjoms un kopš gada sākuma sniegtas 1600 konsultācijas par pensiju jautājumiem, galvenokārt jautājumi bijuši par pensiju otrā līmeņa uzkrājuma novēlēšanu.
Vairākums (63 procenti) pensiju otrā līmeņa dalībnieku izvēlējušies uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju otrā līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas. Mantinieks varēs izvēlēties viņam pienākošos daļu saņemt kā pārskaitījumu bankas kontā vai pievienot savam pensiju otrā līmeņa kapitālam, skaidro VSAA. Otra populārākā izvēle (35 procentos gadījumu) ir pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam. Persona, kas būs saņēmusi mirušā pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, to varēs izmantot, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju. VSAA gan norāda: ja pensiju otrā līmeņa dalībnieka nāves gadījumā paliks nepilngadīgi apgādājamie, izmaksājamās apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinā mirušā pensiju otrajā līmenī uzkrātais kapitāls tiks ņemts vērā tikai gadījumos, ja viņa izvēle nebūs nodot šo uzkrājumu mantošanai vai pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa uzkrājumam. Šajā laikā VSAA ir arī konstatējusi divus gadījumus, kad izvēli internetā par otrā līmeņa mantošanu vēlas veikt jau par mirušu cilvēku – nākamajā dienā pēc viņa nāves, un šie pietiekumi tiek anulēti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju otrā līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim viņu pensiju otrajā līmenī uzkrātais kapitāls pēc nāves tika ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Jāatgādina, ka iesniegumu visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, to var nosūtīt ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto. Ja iedzīvotājam ir jautājumi vai neskaidrības, vislabāk konsultēties pie VSAA speciālistiem.

***

uzziņai

Pensiju 2. līmeņa mantošana – ko izvēlas iedzīvotāji?

63% uzkrāto kapitālu vēlas nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā

35% vēlējušies pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Inga Paparde