Iepazīstina ar ziņojumu par eiro ieviešanas gaitu

Lai sniegtu pārskatu par paveikto darbu izpildi un informētu par turpmākajiem plāniem vienotās Eiropas valūtas – eiro ieviešanai Latvijā, Finanšu ministrija izskatīšanai šīs dienas Ministru kabineta sēdē bija iesniegusi kārtējo informatīvo ziņojumu. Pārskata periodā no 2008. gada 1. augusta līdz 2009. gada 31. janvārim īpaša uzmanība tika veltīta sabiedrības informēšanai un izglītošanai par eiro ieviešanu Latvijā.

Lai veicinātu izpratni par lata nomaiņu ar eiro Latvijā, pagājušā gada nogalē tika atklāta interneta mājas lapa www.eiro.lv. Lapa ir strukturēta pēc mērķa kategorijām, piedāvājot informāciju konkrētām mērķauditorijām – iedzīvotājiem, uzņēmējiem un žurnālistiem. Interneta vietnē publicētā informācija apmeklētājiem pieejama trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Mājas lapā ir gan saturiska informācija par iecerēto eiro ieviešanas procesu, gan analītiski raksti un intervijas, kā arī fotogrāfiju galerijas un īpašs eiro kalkulators.

Laikā no 2008. gada septembra līdz oktobrim Valmierā, Daugavpilī un Rīgā Finanšu ministrijas organizētā pasākuma „Finanšu forums Latvijai 90” ietvaros tika sniegta informācija par eiro ieviešanu Latvijā. Auditorija, kura sastāvēja no pašvaldību pārstāvjiem, žurnālistiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem, tika iepazīstināta ar eiro ieviešanas scenāriju, kā arī tika sniegtas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Aktuālākie jautājumi bija par lata un eiro kursu, kā arī valūtu nomaiņas procesu.

Lai izstrādātu vienotās eiro maksājumu zonas (SEPA) nacionālo ieviešanas plānu, izveidota īpaša darba grupa, kurā strādā pārstāvji no Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvās padomes, Komercbanku asociācijas, Valsts kases, kā arī citi.

Pārskata periodā arīdzan tika uzsākts aktualizēt Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plānu, papildinot to ar regulējumu par atlikuma izdošanu vienīgi eiro, izņemto gadījumus, kad tas nav iespējams praktisku apsvērumu dēļ.