Zemgales zemnieki raizējas par “zaļināšanas likumu”

Lai gan ražas novākšana pabeigta, Zemgales zemniekiem prāts joprojām nav mierīgs. No nākamā gada platību maksājumi būs atkarīgi no zaļināšanas prasību izpildes. Un tas nozīmē, ka būs jādomā gan par papildu kultūraugu audzēšanu, gan ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Lielākās grūtības tiek prognozētas saimniecībās, kuras līdz šim bija specializējušās vienas kultūras audzēšanā.