Visvairāk klienti sūdzas par Swedbank

Visvairāk klienti sūdzas par Swedbank

Š.g. pirmajā ceturksnī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) saņemtas 45 kredītiestāžu klientu sūdzības.

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas kredītiestādes darbību, FKTK ir pieprasījusi tai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju.

Izskatot 39 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 2 sūdzībās minēto Komisija izmantos uzraudzības vajadzībām, izskatot 3 sūdzībās minēto konstatēti trūkumi banku operacionālā riska pārvaldīšanā un par vienā sūdzībā minēto Komisija turpina bankas rīcības izvērtēšanu.

No 2013. gada 1. ceturksnī 45 saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem 12 gadījumos to iesniedzēji vērsušies FKTK par Swedbank darbību, 9 sūdzības tika saņemtas par Citadele bankas darbību un pa 3 sūdzībām FKTK saņēmusi no Privatbank, DNB, SEB, Norvik un ABLV bankas klientiem.

Visbiežāk – 14 reizes – š. g. 1. ceturksnī klienti FKTK sūdzējušies par kreditēšanas pakalpojumiem, 6 sūdzības – par noguldījumiem un kontu apkalpošanu, un 13 sūdzības saņemtas par citiem iemesliem.