Veselības nozare vēlas parādīt, kur paliek nauda

Veselības ministrija veidos jaunu padomi, lai parādītu un pierādītu citām nozarēm un sociālajiem partneriem, kur un kā tiek izlietots veselības nozarei piešķirtais finansējums. Padome izskatīs dažādus ziņojumus, bet tās locekļi par darbu atalgojumu nesaņems. Par to, vai sabiedrība varēs iepazīties ar padomes secinājumiem, pašlaik nav zināms. Ja sēdes būs atklātas, tad arī protokoli būs izlasāmi. Ja slēgtas, tad par veselības nozares tēriņiem zinās tikai pati padome, raksta NRA.lv.

Veidot Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikumu un līdz ar to arī pašu padomi, paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību. Paredzēts, ka NVD konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot dienesta darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā. Padomes funkcijas būs vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu un veicināt veselības aprūpes finansēšanas un veselības aprūpes finansējuma izlietojuma efektivitāti.

Veselības ministrijas speciālists Oskars Šneiders Neatkarīgajai pastāstīja, ka padomei ir paredzētas konsultatīvas funkcijas – izskatīt pārskatus par valsts finansējuma izlietojumu un sniegt priekšlikumus, kā uzlabot dienesta darbību veselības aprūpes finansēšanas un valsts finansējuma izlietojuma uzraudzības jautājumos. «Šādas padomes izveides nepieciešamība tika noteikta Veselības aprūpes finansēšanas likumprojekta izstrādes gaitā,» norāda O. Šneiders. Viņš uzsver, ka padome ir vēl viens formāts, kā sociālos partnerus, kā arī Finanšu ministriju un Labklājības ministriju iesaistīt un parādīt veselības nozarei piešķirtā finansējuma izlietojumu un caurskatāmību. Vienkārši runājot – parādīt, kur tā nauda paliek. Šis patiešām ir viens no aktuāliem jautājumiem, ko, veidojot ikgadējos veselības nozares budžetus, uzdevis ne viens vien politiķis un uzņēmējs. Papildu finansējuma piešķiršana veselības jomai vienmēr atdūrās pret jautājumu, vairāk gan bažām, par to, ka piešķirtās naudas izlietojums nav skaidrs.

Padomes priekšsēdētājs būs veselības ministrs, savukārt padomi veidos pa vienam pārstāvim no Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, darba devēju organizācijas un mediķu arodbiedrības (abas ir pārstāvētas Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē), Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības, kas pārstāv pacientu intereses, un Latvijas Ārstu biedrības. Padomes locekļi atlīdzību par darbu padomē nesaņems. Padomes locekļu pilnvaru termiņš noteikts uz trim gadiem. Padomes sēdes sasauks ne retāk kā reizi pusgadā, bet varēs sasaukt arī ārkārtas padomes sēdi, ja to pieprasa vairāk nekā puse no padomes locekļiem. «Ja sēde būs bijusi atklāta, sēdes protokoli tiks ievietoti Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta mājaslapās,» saka O. Šneiders, un tikai tādā gadījumā spriestais būs pieejams plašākai sabiedrībai.

Inga Paparde

Foto: Pixabay