Vēl vairākiem Latvijas pārtikas ražotājiem atvērts Uzbekistānas un Korejas tirgus

Ņemot vērā Latvijas pārtikas ražotāju izrādīto interesi, pateicoties intensīvam dialogam un Pārtikas un veterinārā dienesta kā valsts uzraudzību īstenojošās iestādes sniegtajām garantijām, vairākiem Latvijas pārtikas ražotājiem tagad pieejami divi jauni eksporta tirgi – Uzbekistānā uz Korejā.

Uzbekistāna šogad atzīto uzņēmumu sarakstu papildinājusi ar 11 jauniem Latvijas uzņēmumiem, tādējādi šobrīd jau 28 Latvijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar zvejas, piena un gaļas produktu ražošanu, savu produkciju var eksportēt uz Uzbekistānu. Savukārt Koreja, pēc potenciālo eksportētāju inspekcijām Latvijā, atzīto uzņēmumu sarakstā iekļāvusi vēl astoņus Latvijas piena produktu ražotājus, tādējādi atzīto uzņēmumu sarakstā šobrīd ir 10 Latvijas uzņēmumi.

Eksportējot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus un dzīvnieku barību uz trešajām valstīm, visbiežāk veterinārajai kontrolei pakļauto produktu ievešanai no importētājvalsts puses tiek pieprasīts veselības/veterinārais sertifikāts, kurā iekļautas dažādas pārtikas nekaitīguma, veterinārās, higiēnas, marķējuma, iepakojuma atbilstības prasības, taču vairāku trešo valstu, tostarp Uzbekistānas un Korejas, prasība un obligāts priekšnosacījums eksporta uzsākšanai ir uzņēmuma iekļaušana atzīto eksportētāju uzņēmumu sarakstā.

PVD Starptautiskās tirdzniecības daļas vecākā eksperte Gunita Zabita: “Ir valstis, kuras uzņēmumus sarakstā iekļauj pēc rūpīgas kompetentās uzraudzības iestādes intervijām un anketēšanas par oficiālo kontroles sistēmu valstī, un balstoties uz kompetentās uzraudzības iestādes sniegtajām garantijām, kā tas noticis Uzbekistānas gadījumā, taču ir valstis, piemēram, Koreja, kuras eksperti pirms uzņēmumu iekļaušanas sarakstā, ierodas Latvijā, lai veiktu uzņēmumu inspekcijas, kā arī, lai pārliecinātos par to, kā valstī tiek veikta pārtikas aprites oficiālā kontrole. Abos gadījumos tas ir ilgstošs process un starpiestāžu komunikācija”.

Uzņēmumiem, kuri vēlas eksportēt dzīvnieku izcelsmes produktus uz trešajām valstīm, par eksporta iespējām jāinteresējas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Piena produktu eksportam šobrīd ir saskaņoti veterinārie sertifikāti ar 45 valstīm, dažādu sugu dzīvnieku gaļas produktu eksportam – ar 23 valstīm, zvejas produktu eksportam – ar 35 valstīm, olu produktu eksportam saskaņoti sertifikāti ar 19 valstīm, želatīna un/vai kolagēna un zarnu apvalku eksportam saskaņoti sertifikāti ar sešām valstīm, saliktajiem produktiem (produkti, kas satur kādu no dzīvnieku izcelsmes produktiem) saskaņoti sertifikāti uz vienu valsti, medus eksportam sertifikāts saskaņots ar divām valstīm.