Valsts prezidents pēc Saeimas mazākuma prasības aptur likuma par ostām grozījumu publicēšanu

18. februārī Minhenes drošības konferences laikā Valsts prezidents Egils Levits parakstīja paziņojumu par likuma “Grozījumi Likumā par ostām” publicēšanas apturēšanu uz diviem mēnešiem. Dokuments ir parakstīts no ārzemēm ar drošu elektronisko parakstu, un tas notiek pirmo reizi Satversmes 72. panta piemērošanas praksē, kad šāds lēmums tiek pieņemts, Valsts prezidentam atrodoties ārpus valsts robežām un parakstot dokumentu elektroniski.

Valsts prezidenta paziņojums par likuma “Grozījumi Likumā par ostām” publicēšanas apturēšanu ir publicēts 19. februāra ārkārtas “Latvijas Vēstneša” laidienā Nr. 35B, un uz tā pamata Centrālā vēlēšanu komisija sāks ne mazāk kā vienas desmitās daļas pilsoņu parakstu vākšanu atbilstoši Satversmes 72. panta prasībām.

E. Levita pilnvaru termiņā šī ir trešā reize, kad ne mazāk kā trešdaļa Saeimas deputātu prasa likuma publicēšanas apturēšanu. Iepriekš pēc Saeimas mazākuma prasības Valsts prezidentam bija pienākums apturēt divu likumu grozījumus, kas pilnveidoja pašvaldības domes atlaišanas regulējumu, 2019. gada 23. decembrī.

Arī šis likuma grozījums tiek apturēts pēc ne mazāk kā trešdaļas Saeimas deputātu (šoreiz 36 deputātu) prasības, un līdz ar to Satversme uzliek Valsts prezidentam pienākumu apturēt likuma publicēšanu. Ja šāda prasība ienākusi, Valsts prezidents nevar neapturēt vai to noraidīt, pat ja nepiekrīt tai – tās ir Saeimas mazākumam piešķirtas konstitucionālās tiesības. Valsts prezidents respektē šīs Satversmē paredzētās Saeimas opozīcijas tiesības un rīkojas atbilstoši tam pienākumam, ko Valsts prezidentam uzliek Satversmes 72. pants.

Foto: Valsts kanceleja