Valsts prezidenta paziņojums presei oficiālās vizītes laikā Tadžikistānā

Vēlos izteikt pateicību prezidentam Rahmonam par iespēju apmeklēt Tadžikistānu oficiālā vizītē. Šī vizīte notiek zīmīgā laikā, jo tikko maijā apritēja 20 gadi kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas starp Latviju un Tadžikistānu.

Sadarbība starp mūsu valstīm attīstās un ir ar nozīmīgu potenciālu. Tādēļ esmu ieradies Tadžikistānā ar plašu delegāciju, kurā ir gan Saeimas, gan valdības pārstāvji, gan apjomīga uzņēmēju delegācija.

Kā jau bijāt liecinieki, tikko tika parakstīti trīs starpvaldību līgumi, kā arī memorands robežsardzes dienestu līmenī. Mūsu savstarpējā izpratne par starptautiski svarīgiem jautājumiem ir atspoguļota Kopīgajā paziņojumā.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko šodien apspriedām, ir mūsu abpusējo ekonomisko attiecību paplašināšana un stiprināšana.

Šodien man būs iespēja apmeklēt Latvijas – Tadžikistānas biznesa forumu.Ceru, ka šis pasākums radīs jaunus kontaktus un jaunus biznesa projektus vairāk nekā 50 līdzatbraukušajiem mūsu uzņēmējiem un viņu sadarbības partneriem Latvijā. Tadžikistānas uzņēmēji mums nav sveši, par ko liecina 101 aktīvs uzņēmums Latvijā ar Tadžikistānas kapitālu.

Sadarbojoties ar Tadžikistānu, redzam iespējas uz konteinervilciena «Baltika Transit» un Ziemeļu distribūcijas tīkla bāzes attīstīt transporta koridorus, kas savienotu dinamisko Eiropas Savienības Baltijas jūras reģionu ar Centrālāziju.

Esam gatavi sadarboties izglītības jautājumos, piedāvājot Tadžikistānai izmantot Latvijas sasniegumus šajā jomā. Domāju, ka tie 24 tadžiku studenti, kuri šobrīd mācās Latvijā, ir ziņneši, lai nestu informāciju uz šo zemi par Latvijas sniegtajām iespējām un izglītības kvalitāti.

Tāpat saskatu lielu potenciālu sadarbībai lauksaimniecības un pārtikas nozarē.

Vēlos apsveikt Tadžikistānu ar pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai. Dalība šajā klubā liecina par sasniegumiem, iedibinot stabilu un prognozējamu uzņēmējdarbības un ārējās tirdzniecības vidi.

Šodien ar Rahmona kungu mums bija iespēja apspriest jautājumus, kas ietekmē globālo drošību – situāciju Afganistānā pēc ISAF misijas beigām un tās ietekmi Centrālāzijā. Tāpat ne mazāk svarīgs jautājums mūsu sarunās bija notikumi Ukrainā.

Jau nākammēnes iesāksies jauns cikls trio prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Latvijas atbildība par šo pienākumu būs visu 2015.gada pirmo pusi. Šajā laikā Latvijas viena no svarīgākajām prioritātēm būs Eiropas Savienības sadarbība ar Centrālāziju.

Sarunā ar prezidentu Rahmonu apliecināju, ka Latvija ir gatava sadarboties attīstības projektos, lai nodotu mūsu uzkrāto daudzveidīgo reformu pieredzi jomās, kur Tadžikistāna uzskatītu to par nepieciešamu.

Nobeigumā, prezidenta kungs, vēlos vēlreiz apliecināt, ka Latvijai ir interese sadarboties, lai attīstītu visas savstarpējo interešu jomas. Vēlreiz vēlos pateikties prezidentam Rahmona kungam par iespēju izbaudīt Tadžikistānas un tās tautas viesmīlību. Paldies!

Valsts prezidents Andris Bērziņš