Valsts prezidenta paziņojums kopīgajā preses konferencē ar ASV senatoriem

Esmu gandarīts, ka senators Makkeins kopā ar saviem kolēģiem senatoru Baroso un senatoru Hovenu apmeklē Latviju un Baltijas valstis, kas apliecina Latvijas un ASV attiecību stratēģisko raksturu.

Šodien mums bija laba saruna, kurā varējām apmainīties ar viedokļiem par notikumiem Ukrainā un Krievijas rīcību. Bijām vienisprātis par Krievijas rīcības nepieņemamību un neatbilstību starptautiskai tiesību sistēmai, rupji iejaucoties Ukrainas iekšējās lietās un pārkāpjot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību.

Joprojām situācija Ukrainas austrumu reģionos ir uztraucoša. Ir pietiekoši daudz pazīmju, ka destabilizācijas avots ir Krievijā.

Pārrunājot šos jautājumus ar senatoriem, mums bija pilnīga viedokļu sakritība, ka Kremlis ir izmainījis drošības situāciju reģionā. Šādas rīcības ietekme ir ne tikai ar Eiropas, bet arī ar globālu raksturu.

Šādos apstākļos īpaši aktuāls kļūst NATO kolektīvās drošības vēlreizējs apliecinājums. Esmu pateicīgs, ka senators Makkeins vēlreiz apliecināja ASV uzticību Vašingtonas līguma 5.pantam.

ASV atbalstu jūtam paplašinātā Baltijas gaisa telpas patrulēšanā. Tāpat Baltijas valstu drošības paaugstināšanas jautājumi tiek skatīti NATO ietvaros. Skaidrs, ka NATO klātbūtne Baltijas valstīs palielināsies.

Mūsu stratēģiskais lēmums 90.gadu sākumā par dalību pasaules spēcīgākajā aliansē ir bijis pareizs un nav bijis veltīgs. Kopumā varu vēlreiz apliecināt, ka Latvija, esot NATO sastāvā, var justies droši.

Tomēr par savu drošību pirmkārt mums jārūpējas pašiem. Latvijas Bruņotie spēki ir profesionāli un labi sagatavoti. Par to es varēju pārliecināties, apmeklējot mūsu karavīru bāzes Afganistānā, kur viņi kopā ar ASV un citiem sabiedrotajiem ir apguvuši labu militārās misijas pieredzi.

Tomēr ir nepieciešams lielāks atbalsts mūsu karavīriem. Stājoties NATO, esam apņēmušies atvēlēt 2% no iekšzemes kopprodukta šiem mērķiem. Solījumi ir jāpilda, ja mēs vēlamies, lai arī citi pilda savus solījumus. Tādēļ ir tikai pašsaprotama Latvijas apņemšanās soli pa solim sasniegt 2% finansējuma līmeni.

Tāpat ar senatoriem aprunājām Latvijas un reģiona ekonomisko drošību un transatlisko ekonomisko saišu stiprināšanu. Latvija atbalsta un iestājas par ātrāku jaunā Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerības līguma starp Eiropas Savienību un ASV noslēgšanu. Tam ir ne tikai ekonomiska, bet arī stratēģiska nozīme, kas nostiprinās Rietumu pozīcijas globālajā konkurencē.

Sarunā apspriedām enerģētikas piegāžu avotu un ceļu diversifikācijas iespējas, tai skaitā, konkrētus projektus par starpsavienojumu nepieciešamību gāzes sistēmai, konkrēti savienojot Baltijas valstis ar Poliju, tādējādi dodot alternatīvas iespējas Latvijai saņemt gāzi no Rietum- un Centrāleiropas.

Noslēgumā vēlos vēlreiz pateikties ASV senatoriem Makkeinam, Baroso un Hovenam par viesošanos Latvijā. Paldies!

Andris Bērziņš, Valsts prezidents