Valsts enerģētikās krīzes centru vadīs klimata un enerģētikas ministrs

Ministru kabinets 2023. gada 10. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus Valsts enerģētikas krīzes centra (Centrs) nolikumā, nosakot, ka turpmāk Centra vadību nodrošinās klimata un enerģētikas ministrs.

Līdz šim Centru vadīja ekonomikas ministrs, bet Centra sekretariāta darbību materiāltehniski nodrošināja Ekonomikas ministrija. Ņemot vērā Klimata un enerģētikas ministrijas (turpmāk – KEM) izveidi un enerģētikas politikas jomas pāreju uz to no Ekonomikas ministrijas, Centra vadības funkcija tiek nodota KEM.

Saskaņā ar grozījumiem Centra nolikumā, par tā vadītāju noteikts klimata un enerģētikas ministrs, bet ministra prombūtnes laikā Centra vadību nodrošinās KEM valsts sekretārs. Tāpat paredzēts, ka turpmāk Centra sekretariāta darbību materiāltehniski nodrošinās KEM un Centra sastāvā tiks iekļauti KEM pārstāvji.

Valsts enerģētiskās krīzes centrs ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, un tās uzdevums ir izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadīt krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Centra sastāvā ir pārstāvji no Klimata un enerģētikas, Ekonomikas, Iekšlietu, Satiksmes, Aizsardzības, Tieslietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls”, akciju sabiedrības “Latvenergo”, akciju sabiedrības “Gaso”, akciju sabiedrības “Rīgas siltums”, akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un biedrības “Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija”.