Valdība atbalsta pulkveža Mārtiņa Baltmaņa iecelšanu VUGD priekšnieka amatā

21. martā Ministru kabinets apstiprināja Mārtiņa Baltmaņa kandidatūru iecelšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka amatā, lai nodrošinātu pienācīgu, efektīvu un nepārtrauktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumu izpildi pēc VUGD priekšnieka Oskara Āboliņa atvaļināšanas no dienesta šā gada 31. martā.

Ministru kabineta sēdē, uzrunājot tās dalībniekus, M.Baltmanis uzsvēra: “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka amats ir liela atbildība ne tikai VUGD nodarbināto priekšā, bet arī visas Latvijas sabiedrības priekšā. Ņemot vērā sabiedrības augsto uzticību mūsu dienestam, esmu gatavs uzņemties šo atbildību. Vienlaikus zinu, ka dienestā ir fantastiski un zinoši nodarbinātie, lai mēs izpildītu dienestam noteiktos uzdevumus visās četrās mūsu darbības jomās, īstenojot mūsu misiju – strādāt sabiedrībai, novēršot negadījumus un glābjot dzīvības, īpašumu un vidi.”

Pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, VUGD priekšnieku amatā uz pieciem gadiem ieceļ iekšlietu ministrs pēc tam, kad attiecīgo kandidatūru apstiprinājis Ministru kabinets.

Tāpat, atbilstoši minētajam likumam, VUGD priekšnieka amatā var iecelt tikai amatpersonu no vecāko vai augstāko virsnieku vidus, kurai ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kuras izdienas laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā nav īsāks par 10 gadiem. VUGD vadītāja amata kandidātam nepieciešama arī atbilstoša izglītība ugunsdrošības jomā.

M.Baltmanis VUGD priekšnieka vietnieka amatā iecelts no 2018. gada 1. oktobra, bet pulkveža speciālā dienesta pakāpe M. Baltmanim piešķirta ar 2020. gada 18. novembri.

2006. gadā M.Baltmanis Ugunsdzēsības un  civilās aizsardzības koledžā ieguva pirmā līmeņa augstāko izglītību ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesijā, 2008. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguva ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju, bet 2016. gadā Latvijas Universitātē ieguva profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā.

Izdienas laiks dažādos amatos VUGD M.Baltmanim ir virs 19 gadiem.

Līdz ar to M.Baltmaņa kvalifikācija, iepriekšējā darba pieredze VUGD  amatos, tostarp, VUGD priekšnieka vietnieka amatā, vadot un organizējot civilās aizsardzības, ugunsdrošības uzraudzības, krīzes vadības, prevencijas un sabiedrības informēšanas jomu uzdevumu izpildi, kā arī vadības kompetenču attīstības līmenis liecina par Mārtiņa Baltmaņa spēju pildīt VUGD priekšnieka amata pienākumus.

M.Baltmanis savas zināšanas regulāri papildinājis arī dažādos kursos, semināros un konferencēs.

2020. gada 30. oktobrī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot amata pienākumus, kā arī operatīvi un efektīvi pieņemot lēmumus līdz šim nebijušas sarežģītības epidemioloģiskajā un sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, M.Baltmanis apbalvots ar Atzinības krustu un iecelts par Atzinības krusta lielvirsnieku. Savukārt 2017. gada 17. novembrī par priekšzīmīgu dienestu, nopelniem Latvijas valsts iekšējās drošības uzturēšanā un nostiprināšanā, kā arī ieguldījumu VUGD attīstībā un popularizēšanā M.Baltmanis apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru un iecelts par Viestura ordeņa virsnieku.

M.Baltmaņa atbilstība VUGD priekšnieka amatam ir izvērtēta arī Iekšlietu ministrijas Vērtēšanas komisijas 2023. gada 2. marta sēdē.