Vairāk nekā puse īpašnieku pārdevuši mežu zem tirgus cenas

Pēc nekustamo īpašumu aģentūras “Latio” apkopotā ikmēneša “Lauku īpašumu tirgus indeksa” datiem, šī gada pirmajos mēnešos puse īpašnieku pārdevuši īpašumu zem tirgus cenas. Saskaņā ar datiem, 50% pārdevēji pārdevuši īpašumu zem tirgus cenas.

Kā uzsver “Mežu īpašnieki” pārstāvis Rihards Liepa, nereti novērojams, ka cilvēki iegādājas meža īpašumus par neadekvāti zemu cenu: “Arī šie dati apliecina, ka meža īpašnieki nezināšanas dēļ nereti mēdz noslēgt sev neizdevīgu darījumu. Jo cena ir saistīta gan ar izdevīgu atrašanās vietu, gan infrastruktūru, sakārtotu meliorācijas sistēmu utt.”

Viņš aicina mežu īpašniekus pievērst uzmanību tam, kam viņi pārdod savu īpašumu, tādējādi izvairoties no negodīgiem darījumiem. Lai pārliecinātos, ka par īpašumu tiek saņemta adekvāta samaksa, arvien vairāk izvēlas savu mežu pārdot tieši “Mežu īpašniekiem”, kas paši sakārto visu īpašuma dokumentāciju un veic profesionālu meža zemes un audzes novērtējumu katram, kurš vēlas pārdot savā īpašumā esošo mežu.

Plašāka informācija un pieteikuma forma >>> https://pieteikums.lv/mezu-ipasnieki

Kā svarīgu aspektu tie, kas izvēlējušies savu īpašumu pārdot tieši “Mežu īpašniekiem” min arī to, ka, pārdodot mežu “Mežu īpašniekiem” ir garantija, ka šis īpašums paliks Latvijas ļaudīm, jo “Mežu īpašniekos” ir apvienojušies latviešu mežsaimnieki, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un ekonomiski efektīvu mežsaimniecības attīstību, nodrošinot, ka iegādātais mežs paliek vietējo cilvēku rokās un ilgtermiņā tiek saglabāta īpašuma vērtība nākamajām paaudzēm.
“Mežu īpašnieki” pērk mežu visā Latvijā, nodrošinot tirgus situācijai atbilstošu, godīgu un tūlītēju samaksu.

“Mežu īpašnieki” iegādājas jebkādus meža īpašumus un meža zemi visā Latvijas teritorijā. Tajā skaitā:

– neizstrādātus vai daļēji izstrādātus mežus;
– jaunaudzes;
– cirsmas;
– izcirtumus;
– ja meži ietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zemē;
– meža zemi ar apgrūtinājumiem;
– arī ar parādiem;
– arī tad, ja meža zemei ir nomnieki;
– ja Jums pieder tikai domājamās daļas no meža.

Ar “Mežu īpašnieku” gādību Jūsu mežs saglabās savu vērtību un skaistumu nākamajām paaudzēm.

Plašāka informācija un pieteikuma forma >>> https://pieteikums.lv/mezu-ipasnieki

Publicitātes materiāls