Uzņēmumi aktīvi piesakās akcijas “Tīrības dienas” atbalstam

Uzņēmumu interese par akcijas “Tīrības dienas” atbalstu, iegādājoties Zelta, Sudraba un Bronzas atbalstītāju sertifikātus, arvien pieaug. Uzņēmumi izvērtē savas iespējas un atbilstoši tām izvēlas sniegt ieguldījumu Latvijas sakopšanas akcijas organizēšanā.

Par galveno motivatoru šādai sociāli atbildīgai rīcībai uzņēmumi min sabiedrības intereses pieaugumu. Cilvēki šādos projektos iesaistās un vēlas līdzdarboties vides sakopšanā, sākot ar savu māju, pagalmu, pilsētu un visu valsti, tādēļ arī uzņēmumiem jābūt aktīviem un atbildīgiem pret apkārtējo vidi.

Kā norāda viena no “Tīrības dienu” atbalstītājiem uzņēmuma SIA “Baltik Eko Group” valdes priekšsēdētāja Ina Galkina, “esam uzņēmums, kas nodarbojas ar eko pakalpojumu sniegšanu ikdienā – apsaimniekojam bīstamos atkritumus – tādēļ vides aizsardzība un sakopšana ir neatņemama mūsu uzņēmuma vērtību sastāvdaļa. “Tīrības dienas” atbalstīt nolēmām, jo vēlamies savu iespēju robežās darīt vairāk apkārtējās vides sakopšanā.”

“Esam patiesi gandarīti, ka uzņēmumi ar tādu aizrautību iesaistās Latvijas vides sakārtošanā, katrs sniedzot savām spējām atbilstošu ieguldījumu finansējuma, ekipējuma un darba formā. Mums nozīmīgs ir jebkurš atbalsts, jo joprojām mūsu valstī ir ļoti daudz skaistu, bet nesakoptu pļavu, ceļmalu, pagalmu, mežu un upmalu, kuras varam savest kārtībā,” norāda “Tīrības dienu” organizatoru pārstāve Linda Osīte.

Arī citi uzņēmumi aicināti izskatīt savas iespējas “Tīrības dienu” atbalstītāja sertifikāta iegādē. Uzņēmumiem ir pieejami trīs dažādi sertifikāti – bronzas (100 eiro apmērā), sudraba (250 eiro apmērā) un zelta (500 eiro apmērā) sertifikāts, tādējādi dodot iespēju sniegt atbalstu, un tajā pašā laikā piedaloties mūsu valsts kopīgā sakopšanā un parādot savu sociālo atbildību.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas sakopšanu, esat aicināti sazināties ar “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv, tālrunis 26831571.