Uzņēmējiem ir pieejamas jaunas tarifu kvotas rūpniecības ražojumiem

No 2010.gada 1.jūlija atvērtas jaunas ievedmuitas tarifu kvotas rūpniecības ražojumiem, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem no trešajām valstīm ievest preces ar pazeminātu vai nulles tarifa likmi.

Kvotas ir spēkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim, nodokļu likme ir 0%. Kvotas sākotnējais apjoms ir piecas vienības. Savukārt kvotas, kuras paredzēta optiskās šķiedras importam optisko šķiedru kabeļu ražošanai, sākotnējais apjoms ir 1150000 km.

Šā gada pirmajā pusgadā komersanti iesniedza 338 tarifu kvotu pieteikumus, tajā skaitā 64 gadījumos – pēc preču izlaišanas brīvā apgrozībā. Pieprasītās tarifu kvotas 100% apmērā piešķirtas 331 gadījumā, daļēji piešķirtas 1 gadījumā, atteikums sakarā ar pieteikto kvotu izsmelšanu saņemts 6 gadījumos.

Vispieprasītākās Latvijā šajā periodā bija pārtikas produktu importam noteiktās tarifu kvotas. 53,3% no kopējā preču daudzuma, kam tika pieprasītas kvotas, veido augļi un rieksti (galvenokārt Ēģiptes izcelsmes apelsīni un ASV izcelsmes mandeļrieksti), 19,5% – zivis un zivju produkti (Norvēģijas izcelsmes varavīksnes foreles, siļķes, zivju fileja), 13,9 – augļu izstrādājumu produkti (Meksikas izcelsmes apelsīnu sulas koncentrāts) un 13,3% – citas preces.

Izmantojot iespēju noteiktā laika posmā importēt Eiropas Savienībā noteiktu preču daudzumu, piemērojot samazinātu vai nulles muitas tarifa likmi, 2010.gada pirmajā pusgadā Latvijā ievestas aptuveni 2365 tonnas apelsīnu, 937 tonnas zivju un to produktu, 327 tonnas apelsīnu sulas, 179 tonnas mandeļriekstu, 57 hektolitru vīna, kā arī citas preces.

Šogad tāpat kā iepriekšējos gadus uzņēmējiem ir pieejamas vairāk nekā 600 tarifu kvotas, ko piešķir Eiropas Komisija uz muitas deklarāciju pamata, ievērojot hronoloģisko secību, kādā iesniegti pamatojoties uz šīm deklarācijām sagatavotie tarifu kvotu pieteikumi. Šo tarifu kvotu piešķiršanas vienīgais nosacījums ir pirmajam importēt preci un iesniegt muitā deklarāciju un visus nepieciešamos dokumentus.

Importētāji var pieteikt pieejamās tarifu kvotas arī pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam – retrospektīvu kvotas pieteikšanas iesniegumu var iesniegt triju gadu laikā no preču importēšanas brīža.

Autors: BNA Latvia