Uz laiku apturēta SIA “Dixipay” maksājumu pakalpojumu sniegšana

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu no 2014. gada 30. augusta uz laiku apturēt maksājumu iestādes “Dixipay” maksājumu pakalpojumu sniegšanu. Šāds lēmums pieņemts, jo uzņēmuma darbībā konstatēti būtiski trūkumi un nepilnības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā, kā arī normatīvo aktu pārkāpumi.

FKTK lēmums paredz, ka no š.g. 30. augusta plkst. 00.00 SIA “Dixipay” nevar veikt maksājumu pakalpojumus, pieņemot jaunus klientu maksājumu uzdevumus. Tomēr sabiedrībai ir tiesības pēc esošo klientu rīkojuma, atskaitīt uzņēmuma kontā iesaldētos līdzekļus uz klienta kontu citā kredītiestādē vai izsniegt līdzekļus skaidrā naudā. SIA “Dixipay” nekavējoties jāinformē klienti par maksājumu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu.

Vienlaikus sabiedrības ieraksts reģistrēto iestāžu reģistrā ir saglabāts, un līdz ar konstatēto trūkumu novēršanu, FKTK varēs lemt par uzlikto darbības ierobežojumu atcelšanu.