TOP4 mīti par pensiju ieguldījumiem

Nereti iedzīvotāji kļūdaini uzskata, ka, uzkrājot pensiju 3. līmeņī, iemaksas ir obligāti jāveic katru mēnesi. Kā skaidro Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš, iedzīvotājiem bieži ir nepareizs priekšstats par šo ieguldījumu veidu – Latvijas pensiju sistēma sastāv no trim atšķirīgiem līmeņiem, no kuriem katrs papildina iepriekšējo. Neiedziļinoties niansēs, ir iespējams sajaukt attiecīgā pensiju līmeņa priekšrocības, tādēļ eksperts skaidro populārākos mītus par pensiju 3. līmeni.

1.mīts: maksājums ir stingri noteikts

Sabiedrībā pastāv mīts, ka iemaksu biežums pensiju 3. līmenī ir stingri noteikts, turklāt katru mēnesi ir jāveic nemainīga lieluma maksājums. Kā norāda eksperts, katram iedzīvotājam pašam ir iespēja izvēlēties, kad un cik bieži veikt iemaksas pensijas uzkrājumam – vienu lielu summu, mazākas ik mēnesi vai neregulāras. Taču jāņem vērā, ka uzkrājums būs atkarīgs ne tikai no tā, kad tiks uzsākta iemaksu veikšana, bet arī no to veikšanas biežuma, tāpēc ieteicams maksājumus veikt iespējami regulāri.

Turklāt regulāro iemaksu priekšrocības var novērtēt arī finanšu tirgus kritumu laikā – mazākas, bet regulāras iemaksas ir mazāk pakļautas tirgus svārstībām nekā lielāki, bet retāki maksājumi. Piemēram, lielākam vienreizējam maksājumam, kas veikts tieši neilgi pirms tirgus krituma, var saglabāties negatīva atdeve arī pēc gada, tajā pašā laikā, ja katru mēnesi pa daļām tiek ieguldīta viena un tā pati summa, pēc gada tā jau var nest peļņu.

Eksperts atgādina, ka banka nenosaka iemaksu apmēru nevienā no līmeņiem, un, veicot investīcijas pensiju 3. līmenī, iemaksu apmēru pilnībā nosaka to veicējs pats.

2.mīts: iemaksas obligāti jāveic līdz pat pensijas vecuma sasniegšanai

Eksperta novērojumi liecina, ka nereti cilvēki uzskata, ka, uzsākot iemaksu veikšanu pensiju 3. līmenī, maksājumi obligātā kārtībā būs jāveic līdz pat pensijas vecumam, taču šāds uzskats ir kļūdains – iemaksu veicējs var ne tikai izvēlēties, cik bieži veikt maksājumus, bet arī uzkrāšanas perioda ilgumu.

Lai gan ieguldījumi pensiju 3.līmeņa fondos pilnībā realizē savu potenciālu tad, ja iemaksas uzkrājumam tiek veiktas līdz pensijas vecuma sasniegšanai, pensiju 3. līmeņa dalībnieks var tās gan apturēt uz laiku, gan pilnībā izbeigt uzkrājuma veidošanu. Ņemot vērā to, ka pensiju 3. līmenī uzkrātie līdzekļi pieder nevis fondu pārvaldītājam, bet gan konkrētajai personai, tie tiek mantoti.

3. mīts: izņemt uzkrātos līdzekļus var tikai pakāpeniski

Sasniedzot pensijas vecumu vai arī agrāk, no 55 gadu vecuma, iedzīvotāji, kuri ir uzkrājuši līdzekļus pensiju 3. līmenī neatkarīgi no uzkrātās summas, var izvēlēties vienu no vairākiem naudas izmaksas veidiem – saņemt visu summu vienā maksājumā, veicot periodiskas vai ikmēneša pensijas izmaksas.

Cilvēks darbspējīgā vecumā nevar precīzi prognozēt, kādas būs viņa vajadzības vecumdienās, tāpēc ieteicams laikus izvēlēties izmaksu biežumu un maksājumu apmēru pēc tam, kad būs sasniegts pensijas vecums. Kā norāda pensiju eksperts, populārākais uzkrājuma izmaksas veids ir vienreizējs maksājums, bet tas nav optimāls risinājums. Sasniedzot pensijas vecumu, patlaban prognozējamais mūža ilgums ir ap 17 gadiem, un šajā laikā arī var saglabāt ieguldījumu pensiju fondā un izņemt to pa daļām. Tādējādi var gūt labumu no finanšu tirgus izaugsmes ilgtermiņā, saglabājot naudas pirktspēju arī pēc aiziešanas pensijā.

Kā atgādina A. Krūmiņš, jo laicīgāk tiks uzsākta iemaksu veikšana un regulārāk veikti maksājumi, jo lielāku summu izdosies uzkrāt līdz pensijas vecuma sasniegšanai, tāpēc ieteicams uzsākt investīcijas pensiju 3. līmenī jau tad, kad tiek uzsāktas darba gaitas.

4. mīts: regulāri veicot uzkrājumus, pensijai nav iespējams sakrāt miljons eiro

Mūsu aprēķini liecina, ka, piemēram, uzsākot darba gaitas 21 gada vecumā un regulāri novirzot 3. līmenī virs 7% no bruto algas, ir iespējams pensiju 2. un 3. līmenī kopā sakrāt 1 miljonu eiro līdz pensijas vecumam. Aprēķini balstās uz vairākiem pieņēmumiem, tostarp pensiju plānu ienesīgumu un darba algas pieaugumu, tomēr vēlreiz apliecina salikto procentu spēku jeb gūto peļņu ne tikai no ieguldītās pamatsummas, bet arī no uzkrātajiem procentiem. Ievērojot disciplīnu uzkrājumu veikšanā, gala rezultāts var patīkami pārsteigt.