Tomēr neizsolīs vēsturisko ūdenstorni Alīses ielā

Ņemot vērā sabiedrības un kultūras jomas pārstāvju lielo ieinteresētību par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ūdenstorņa Alīses ielā 4, Rīgā, turpmāko izmantošanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī lai nodrošinātu ūdenstorņa kā Rīgas pilsētas kultūrvides objekta saglabāšanu, “Rīgas ūdens” tomēr to neizsolīs.

Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka, SIA “Rīgas ūdens” kapitāldaļu turētāja, Andra Amerika iniciatīvas tiks izveidota darba grupa ūdenstorņa perspektīvās izmantošanas koncepcijas izstrādei.

Darba grupu vadīs SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētāja, darba grupā iekļauti Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji. Darba grupai līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā un jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ūdenstorņa perspektīvās izmantošanas koncepcija, kurā jāparedz arī ūdenstorņa saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu un ES fondu līdzfinansējuma piesaistes iespēju novērtējums.

Līdz ar to, SIA “Rīgas ūdens” atsauc 2015. gada 30. aprīlī paredzēto ūdenstorņa pārdošanu izsolē. Šāds lēmums tika pieņemts, jo virkne Latvijā pazīstamu kultūras darbinieku un sabiedrisko organizāciju izrādīja ieinteresētību par iespējamu sadarbību šī kultūras pieminekļa turpmākā izmantošanā.

< Iepriekšējais raksts
Rīko atvadas no bankas Citadele