Tiesas lēmums apliecina, ka hokeja klubs “Venta 2002” prettiesiski izlietojis Ventspils domes piešķirto finansējumu

Hokeja klubam ”Venta 2002” arī otrās tiesas instance piespriedusi atmaksāt neatbilstoši izlietotos Ventspils pašvaldības finanšu līdzekļus un tiesāšanas izdevumus vairāk nekā 20 000 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu iespēju Ventspils bērniem un jauniešiem nodarboties ar hokeju, pašvaldība vairāku gadu garumā piešķīra finansējumu biedrībai HK ”Venta 2002”. Diemžēl biedrība klaji ignorēja vairākkārtējos Ventspils Sporta pārvaldes aicinājumus atskaitīties par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. Tas radīja pamatu apšaubīt biedrības amatpersonu godaprātu.

Uz to norādīja arī bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs, kurš ne reizi vien publiski paudis viedokli, ka Landmanis hokeja klubu “Venta 2002” gadiem izmanto savu privāto politisko mērķu realizēšanai.

“Tā kā viņam atskaiti [par iztērēto finansējumu] vajadzēja iesniegt jau maijā, tad jūlijā Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde ir iesniegusi prasību tiesā par 16 tūkstošiem eiro, lai no Landmaņa piedzītu 16 tūkstošus eiro, ko Landmanis, kā tiek ziņots, ir vienkārši notrallinājis un izmantojis ne tiem mērķiem, kas paredzēti līgumā starp Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi un hokeja klubu “Venta 2002”. Nauda bija paredzēta bērnu un jauniešu hokejam – tas nozīmē, ka klubs šo naudu ir iztērējis ne šim mērķim,” pērn informēja Lembergs.

Lai atgūtu pašvaldības piešķirto finansējumu, tika pieņemts lēmums celt prasību tiesā par nepamatoti izlietotās naudas summas piedziņu. Vienlaikus tika meklēti risinājumi, lai turpinātu pilnvērtīgu bērnu hokeja attīstību Ventspilī.

Šī gada 10. februārī Kurzemes rajona tiesa Sporta pārvaldes prasību apmierināja un nosprieda piedzīt no biedrības HK ”Venta 2002” nepamatoti izlietoto pašvaldības finansējumu 16 830 EUR apmērā. Biedrība tiesas spriedumu pārsūdzēja.

6. oktobrī saņemts Kurzemes apgabaltiesas spriedums. Arī otrās instances tiesa nospriedusi, ka biedrība savā 2020. gada 10. jūnijā Sporta pārvaldei iesniegtajā pārskatā atzinusi piešķirtā finansējuma neizlietoto summu 16 830 eiro apmērā. Tāpat tiesa konstatējusi, ka par šīs summas izlietojumu biedrība nav iesniegusi atskaites saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Atbilstoši noslēgto sadarbības līgumu nosacījumiem, ja biedrība piešķirto summu vai tās daļu ir izlietojusi līgumā neparedzētiem mērķiem vai nav iesniegusi Sporta pārvaldei atskaites par finansējuma izlietojumu, biedrībai ir pienākums atmaksāt neparedzētiem mērķiem izlietotās summas pilnā apmērā.

Tiesas spriedums uzsvērts, ka biedrības HK ”Venta 2002” atbildīgās amatpersonas, klaji ignorējot sadarbības līguma nosacījumus, pašvaldības piešķirto finansējumu izlietojušas nesaimnieciski un neatbilstoši līguma nosacījumiem.

Foto: F64