Tiek ieviesti ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi

Ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšanas pasākumu ieviešanai ir jābūt atbildīgo iestāžu prioritārajiem uzdevumiem, jānosaka konkrētas par šo darbu atbildīgās amatpersonas, kā arī visiem uzdevumiem jābūt izpildītiem noteiktajos termiņos, norāda Finanšu ministrijā (FM).

Ministrijas darba grupa izskatīja atskaiti par paveikto, kopumā akceptēja veicamo darbu grafiku un tuvākos darbus plāna veiksmīgai un savlaicīgai ieviešanai. Nākamnedēļ veicamo darbu grafiks tiks saskaņots gala variantā un publiskots arī Finanšu ministrijas mājas lapā, lai iesaistītajām institūcijām un sabiedrībai būtu iespējams detalizēti sekot ēnu ekonomikas apkarošanas plāna pasākumu ieviešanas gaitai.

Finanšu ministrija informēja, ka visi uzdevumi, kas bija iekļauti īstermiņa plānā ēnu ekonomikas samazināšanai (Ministru kabinetā pieņemts 27. maijā), ir izpildīti. Izpildīts ir arī vidēja termiņa konceptuālā ēnu ekonomikas samazināšanas plāna (MK pieņemts 10. augustā) pasākums, kas paredz pienākumu deklarēt (darījumiem virs 1000 latiem) skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kā arī ierobežos fizisko personu iespējas norēķināties skaidrā naudā par darījumiem, kas pārsniedz 5000 latus.

Tāpat ir arī pirmās iestrādes pasākumiem ar tuvākajiem izpildes termiņiem – soda naudas un nokavējuma naudas dzēšana uzņēmējiem, kas samaksā nodokļu pamatparādu (t.s. nodokļu amnestija), un uzticamo komersantu saraksta (t.s. balto sarakstu) veidošana.

Autors: bizness.lv