Termināļa būvniecībā stumda papīrus

Termināļa būvniecības iecere Rīgā, Daugavgrīvā, pret kuru gadiem ilgi protestē rīdzinieki, nav nostumta aizkrāsnē. Pašlaik tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana, ziņojums varētu būt gatavs nākamā gada vidū, prognozē SIA KU Baltic Oil Terminal (BOT) projektu vadītāja Viktorija Jevsjukova. Tikmēr valda relatīvs klusums.

Kopš šā gadsimta sākuma ar dažādu intensitāti projekts tiek virzīts izskatīšanai Rīgas domē, bet iedzīvotāji turpina iebilst. Savulaik pret BOT plānoto termināļa būvi tika savākti pat 13 000 parakstu. Pēdējās publiskajās apspriešanās piedalījās daži tūkstoši iedzīvotāju un pārliecinošs vairākums ir noraidošs – pret termināļa būvi.

Viens no būtiskākajiem iebildumiem attiecas uz pārkraušanai paredzētajām bīstamajām vielām, piemēram, avārijas gadījumā akrilnitrilskābe būtu visbīstamākā. Kā liecina BOT sniegtā informācija, terminālī plānots pārkraut līdz 10 miljoniem tonnu gadā dažādu naftas un ķīmisko produktu. 80 procentu naftas un ķīmisko produktu plānots piegādāt pa dzelzceļu un no cisternām pārkraut rezervuāros pagaidu uzglabāšanai, bet pēc tam tankkuģos, savukārt 20 procentu – ar tankkuģiem un pārkraut rezervuāros, bet pēc tam dzelzceļa cisternās.

Tāpēc paredzēts izbūvēt gan divas tankkuģu piestātnes, gan ierīkot piebraucamos ceļus, padziļināt Daugavas gultni līdz 15,5 metriem un rekonstruēt aptuveni četrus kilometrus sliežu ceļa līdz Flotes ielai 13, papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam.

V. Jevsjukova NRA.lv sacīja, ka projektā izmaiņu neesot, vien ietekmes uz vidi ziņojumam beidzies pieļautais termiņš (trīs gadi) un mainījušies Ministru kabineta noteikumi, tāpēc jāizstrādā jauns ziņojums. Vēl tikšot rīkotas publiskās apspriešanas, un iedzīvotāji atkal varēs izteikt savu viedokli.

Bolderājieši uztraucas, ka terminālis atradīsies tuvu dzīvojamiem masīviem un avārijas gadījumā cietīs iedzīvotāji un daba. Daugavgrīvas dzīvojamais rajons atrodas aptuveni kilometra attālumā no termināļa teritorijas, Bolderājas mikrorajons – 2,5 kilometru attālumā, bet Daugavai otrā pusē ir Mangaļsalas dzīvojamais rajons. Jau 2002. gadā LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes mācībspēks profesors Oļģerts Nikodemus Universitātes Avīzē izteicās, ka pēc termināļa uzbūvēšanas lielākās problēmas varētu būt ar gaisa piesārņojumu. «Stipri šaubos, ka Baltic Oil Terminal spēs nodrošināt to, ka Bolderājā nepieaugs gaisa piesārņojums. Rīgā dominē divi vēja virzieni: dienvidrietumu – no pilsētas uz līci – un ziemeļrietumu – no līča uz pilsētu. Var gadīties, ka piesārņojums nonāk pat līdz Rīgas centram,» brīdināja profesors.

Pašlaik Rīgas dome ir noraidījusi BOT ieceri būvēt naftas termināli Flotes ielā 2. Tiesa gan, BOT tagad piedāvā termināļa projektu Flotes ielā 13. Pašvaldības nostāja ir – naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide var būtiski ietekmēt vidi, kultūras un dabas mantojumu, turklāt ir jāizstrādā detālais plānojums tuvumā esošajām teritorijām un jārod risinājums par dzelzceļa, pievadceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras attīstību atbilstoši prognozējamam kravu plūsmas pieaugumam.

Tikmēr biedrības Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai un Bolderājas grupa žurnālā Avanport (skat. http://www.avanport.org/zurnals_avanport.html) izteikušas savu viedokli par piejūras batālijām Daugavgrīvā: «(..) osta nav atteikusies no ieceres – interpretējot sev izdevīgā kārtā likumus un MK noteikumus, tikt pie jauniem 70 ha zemes Daugavas kreisā krasta ostas teritorijā.» Projekta pretinieki norāda, ka jūru blakus Piejūras dabas parkam, zivju vietas, peldvietu, kā arī šobrīd iecienīto Rīgas skatu ar Daugavgrīvas bāku terminālis neatgriezeniski degradēs.

Antra Gabre