Šoziem Valsts prezidents ierosināja, ka turpmāk Latvijas skolēniem krievu valodas vietā, sākot no 4. klases, būtu jāmācās kāda no Eiropas Savienības...

Angļu un krievu valodu prot aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju, bet vēl nepilna ceturtdaļa māk vāciski, tālu aiz sevis atstājot pārējās svešvalodas....