Lietuva var! Dimdot lielgabala zalvēm, skanot valsts himnai un plīvojot karogiem, šodien Klaipēdas ostā tika sagaidīta “Neatkarība”. Tieši...