Parādu dēļ Rīgā apkure aizvien nav pieslēgta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apsaimniekotajai 531 mājai jeb vairāk nekā 22 000...

Izvērtējot to, kā tiek nodrošināta klientu māju piebraucamo ceļu un pagalmu attīrīšana no sniega, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) skrupulozi...

Norādot uz daudziem trūkumiem “Rīgas namu pārvaldnieka” darbībā, auditors galvaspilsētas pašvaldībai rekomendējis to nodot privatizācijai....

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noteiktās dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas pamatojums nav izsekojams un salīdzināms ar RNP faktiskajiem...