Laikā, kad Latvijas piensaimnieki piedzīvo krīzi saistībā ar Krievijas embargo, Eiropas Savienībā neapspriež iespēju atcelt soda naudu par piena...

Saskaņā ar provizoriskajiem rādītājiem, ko šodien publicējusi Eiropas Komisija, Dānija, Nīderlande un Kipra ir vienīgās dalībvalstis, kuras pārsniegušas piena kvotas 2009./2010. kvotas gadā, un tāpēc tām piemēroja soda naudu kopā 19 miljonu eiro apmērā. Pagājušajā gadā šī summa bija 99 miljoni eiro, bet aizpagājušajā gadā 340 miljoni eiro. Dačans...