2023. gadā fiksētā ienesīguma finanšu produkti – krājkonti, termiņdepozīti, krājobligācijas – nostiprinājuši savu lomu Latvijas iedzīvotāju...

Oktobrī finanšu kapitāla tirgi turpināja lejupslīdi, kam cieši sekoja arī obligāciju tirgi, kur vērtības samazinājumu varēja novērot teju...