Krievijas Valsts dome paziņojusi par apstiprinājumu Kremļa dalībai “Attīstības bankas” izveidē, kas paredzēta kā alternatīva finanšu...

Līdz 2013. gada beigām plānota Hipotēku bankas pārveide uz Attīstības banku. Pārveides ietvaros līdz 2013. gada beigām paredzēts pakāpeniski samazināt Hipotēku bankas komerciālo segmentu, turpināt novērtēt Hipotēku bankas komercdarbības segmenta paātrinātas atsavināšanas iespējas, izstrādāt likumu par Attīstības banku un nepieciešamos grozījumus...