Katru gadu janvāra mēnesī apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi gada griezumā sasniedz mazāko līmeni, kas pamatā ir saistīts ar sezonāliem faktoriem. Tomēr, izslēdzot sezonalitātes ietekmi, šī gada janvārī, salīdzinot ar decembri, apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi ir pieauguši par 3%. Nozaru griezumā janvārī lielu...

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un nosūtījusi izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par makroekonomisko situāciju valstī. Ziņojumā aprakstīta ārējā ekonomiskā vide, raksturota tekošā situācija reālajā, ārējā un finanšu sektorā, tendences darba tirgū, informācija par inflācijas procesiem valstī. «Statistikas dati skaidri...

Centrālās statistikas pārvalde ir publicējusi datus par rūpniecības produkcijas izlaidi šā gada maijā. Sezonāli izlīdzinātais rūpniecības produkcijas apjoms šogad maijā, salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 0,3%. Pieaugums bija vērojams apstrādes rūpniecībā – par 1,3%, savukārt samazinājumu uzrādīja ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ...

2010.gada aprīlī rūpniecības produkcijas izlaide bija 338.4 milj. latu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. 2010.gada aprīlī, salīdzinot ar 2010.gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0.1%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.2%, bet kritums bija apstrādes rūpniecībā par 0.7% un ieguves rūpniecībā un...

Statistika rāda, ka 2009. gada novembrī, salīdzinot ar 2008. gada novembri, apstrādes rūpniecības produkcijas realizācija ir bijusi par 19.5% mazāka. Tā uzrāda un apliecina tendenci, ka lielākās perspektīvas tiek saistītas ar ārējiem tirgiem, jo ārējos tirgos realizētā produkcijas apjomi ir kritušies par 6.6%, salīdzinājumā ar 28.1% vietējā tirgū...