SVF slavē Latvijas spēju atgūties no krīzes; Vilks gandarīts

SVF slavē Latvijas spēju atgūties no krīzes; Vilks gandarīts

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) eksperti, noslēdzot nedēļu ilgušo vizīti Rīgā, atzinīgi novērtējuši Latvijas ekonomikas atveseļošanos un straujo izaugsmi, tiecoties uz 4% pieaugumu šajā gadā, portāls «Apollo» uzzināja Finanšu ministrijā.

Finanšu ministrs Andris Vilks (V) pēc tikšanās ar SVF ekspertiem pauž gandarījumu, taču vienlaikus norāda, ka daudz vēl darāms, lai uzlabotos iedzīvotāju labklājība.
«Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu ieteikumi un mums nodotā pieredze ir ļoti nozīmīga, lai Latvija varētu turpināt ekonomisko izaugsmi un samazināt sociālo nevienlīdzību. Esmu gandarīts par ārvalstu ekspertu atzinīgu novērtējumu paveiktajam, bet uzskatu, ka mums vēl daudz pūļu jāpieliek, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotājiem Eiropas līmeņa labklājību,» norāda finanšu ministrs.
SVF savā noslēguma ziņojumā uzsver Latvijas stabilo fiskālo stāvokli un to, ka ir svarīgi ievērot jaunā fiskālās politikas regulējuma, īpaši Fiskālās disciplīnas likuma, prasības arī turpmāk. Vidējā termiņā Latvijai būtu jāpievērš uzmanību fiskālajai bilancei, jo varētu samazināties ienākumi no valsts uzņēmumiem, kā arī no pensiju indeksācijas atsākšanas.
Tāpat pēc ārvalstu ekspertu domām būtu jāņem vērā AS «Liepājas Metalurgs» izsniegtās garantijas iespējamā negatīvā ietekme uz Latvijas ekonomikas turpmāko izaugsmi.
SVF arī uzsver, ka Latvijas prioritātei ir jābūt strukturāliem pasākumiem, kas vērsti uz bezdarba un sociālās nevienlīdzības samazināšanu. Šiem pasākumiem jāizriet no Pasaules Bankas veiktā pētījuma analīzes. Tāpat nepieciešams veikt pasākumus, lai uzlabotu darbaspēka prasmes un kompetences, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kā arī arodizglītības kvalitāti un tiesu reformas. Tajā pašā laikā jāstiprina sociālās drošības pasākumus un jāsamazina nevienlīdzību.
Ziņojumā SVF arī uzsver, ka nerezidentu noguldījumu pieaugumu risku palīdzēs ierobežot jaunie regulēšanas un uzraudzības pasākumi un ka 2013. gada februārī uzliktās pastiprinātas likviditātes prasības bankām, kuras galvenokārt pieņem nerezidentu noguldījumus, ir atbilstošas.
Ministrija atgādina, ka Latvija pagājušajā gadā pirms termiņa atmaksāja krīzes laikā starptautiskajā aizdevuma programmā visu saņemto SVF aizdevumu.