SVF atzinīgi novērtē Latvijas paveikto krīzes pārvarēšanā

SVF atzinīgi novērtē Latvijas paveikto krīzes pārvarēšanā

Pirmdien, 16. jūlijā, Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) publicēja darba ziņojumu par pirmās pēcprogrammas uzraudzības misijas rezultātiem. Pēcprogrammas misijas laikā tika novērtēta saistību izpilde, ko paredz 2011. gadā parakstītā Nodomu vēstule ar SVF, lai nodrošinātu Latvijas spēju atmaksāt starptautisko aizdevumu un uzraudzītu riskus, kas turpmāk varētu apdraudēt valsts makroekonomisko stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

SVF atzīst, ka Latvija ir veiksmīgi pabeigusi starptautisko aizdevuma programmu. Programmas rezultātā budžeta deficīts ir samazinājies un tiek prognozēts 2% apmērā 2012. gadā un vispārējās valdības parāds – ap 40% no IKP. Latvijas ekonomika ir strauji atkopusies un, neskatoties uz nelabvēlīgo situācija ārējos tirgos, SVF pozitīvi vērtē Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam ap 3,5% no IKP.

„SVF valde novērtējusi, ka mērķtiecīgas politikas īstenošana, veiktie konsolidācijas pasākumi un īstenotās strukturālās reformas, kā arī mērķis pievienoties eirozonai veicināja krīzes pārvarēšanu, Latvijas starptautisko kredītreitingu uzlabošanos un atgriešanos starptautiskajos finanšu tirgus. Tāpat Latvija ir tuvinājusies Māstrihtas kritēriju izpildei,” skaidro finanšu ministrs Andris Vilks.

SVF pozitīvi vērtē Fiskālās disciplīnas līguma un Fiskālās disciplīnas likuma ieviešanu un norāda, ka šo dokumentu ieviešana ir svarīgs priekšnosacījums valsts finansiālajai stabilitātei un izaugsmei. SVF valde ziņojumā uzsver turpmāku ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanas nozīmi un strukturālu reformu nepieciešamību produktivitātes paaugstināšanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kā arī nabadzības un ilgtermiņa bezdarba samazināšanai.

SVF iesaka neplānotos budžeta ienākumus uzkrāt un iesaka tērēt tikai jomās, kuras budžeta konsolidācija ir skārusi vissmagāk. Tāpat SVF atbalsta pakāpenisku darba spēka nodokļu sloga samazināšanu, uzsverot, ka tam jābūt pārdomātam un fiskāli atbildīgam mehānismam, un iesaka izvairīties no sociālā budžeta decentralizācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt sociālo drošību.

„Finanšu ministrija (FM) konceptuāli piekrīt SVF darba ziņojumā atspoguļotajai finanšu un ekonomikas situācijai, kā arī Latvijas perspektīvām. Atsevišķu rādītāju novērtējums SVF un FM atšķiras, SVF piesardzīgāk prognozējot šā gada IKP pieaugumu 3,5% apmērā, inflāciju 2,4% apmērā un budžeta deficītu aptuveni 2% no IKP, tomēr jāuzsver, ka visu šo rādītāju novērtējums būtiski pārsniedz iepriekšējās prognozes. Tāpat FM atbalsta nepieciešamību īstenot atbildīgu finanšu politiku ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei,” norāda A.Vilks.