Sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā veiktas par 98,7% darba ņēmēju

Sociālās apdrošināšanas iemaksas par 98,7% darba ņēmējiem veiktas pilnā apmērā, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām laikā no 2011.gada janvāra līdz 2014.gada martam.

Kopumā analizēta informācija par visiem darba ņēmējiem, kuri no 2011.gada janvāra līdz 2014.gada martam reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Konstatēts, ka līdz 2014.gada 1.jūlijam divdesmit astoņi cilvēki paši ir veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai. No tām trīs cilvēkiem VSAA jau veikusi pārmaksāto iemaksu atmaksu.

Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par nokavēto iemaksu piedziņu, jo Ministru kabinets uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam (VID) prioritāti piedzīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādus. Saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatiem kopumā 2014.gada pirmajā pusgadā tika aprēķinātas (deklarētas) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summas 1,075 mljrd. eiro apmērā, savukārt darba devēji VSAOI faktiski bija veikuši 1,072 mljrd. eiro apmērā (t.sk. maksājumi par iepriekšējiem periodiem, nokavējuma nauda). Uz 2014.gada 1.jūliju VSAOI parāds bija 182,6 milj. eiro.

Ar informatīvo ziņojumu Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu otrdien, 16.septembrī, LM iepazīstināja valdību.

Atgādinām, ka no 2011.gada 1.janvāra likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, ja par viņu faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Ja darba devējs iemaksas nav veicis, tad cilvēkam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības pašam veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.