Sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā veiktas par 90,6% darba ņēmēju

Sociālās apdrošināšanas iemaksas par 90,6 % jeb 312 100 darba ņēmējiem veiktas pilnā apmērā, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām laikā no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada septembrim.

Kopumā analizēta informācija par darba ņēmējiem, kuri sasnieguši un pārsnieguši 50 gadu vecumu. Tie ir 344 400 jeb 32,3 % no visiem darba ņēmējiem, kuri iepriekšminētajā laika periodā reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

LM uzsver, ka kopumā laika periodā no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada septembrim ir palielinājies to darba ņēmēju īpatsvars, par kuriem iemaksas ir veiktas pilnā apmērā, bet samazinājies to skaits, par kuriem iemaksas ir veiktas nepilnā apmērā, raksta Apollo.lv.

Par 8% jeb 27 400 darba ņēmējiem iemaksas veiktas nepilnīgi, proti, tās nav veiktas pilnā apmērā. Par 1,1% jeb 3700 darba ņēmējiem veiktās iemaksas bijušas nulle, jo darba ņēmējs minētajā periodā, iespējams, bijis bezalgas atvaļinājumā. Par 0,3% jeb 1100 darba ņēmēju iemaksas vispār nav veiktas.

Tāpat konstatēts, ka līdz 2014.gada 20.janvārim divdesmit trīs cilvēki paši ir veikuši iemaksas pensiju apdrošināšanai. Trīs cilvēkiem VSAA jau veikusi pārmaksāto iemaksu atmaksu, jo darba devējs ir samaksājis iemaksu parādu. Pārējiem – nosūtīta informācija par pārmaksātajām iemaksām, un pēc iesnieguma saņemšanas – tās atmaksās.

Tāpat ziņojumā iekļauta informācija par nokavēto iemaksu piedziņu, jo Ministru kabinets uzdeva Valsts ieņēmumu dienestam (VID) prioritāti piedzīt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādus. Saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatiem 2013.gadam aprēķinātas (deklarētas) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summas kopumā 2,14 miljardu eiro apmērā. Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju 2013.gadā darba devēji VSAOI faktiski bija veikuši 2,18 miljardu eiro apmērā (tai skaitā maksājumi par iepriekšējiem periodiem, nokavējuma nauda). 2014.gada 1.janvārī kopējais parāds (VSAOI un sociālais nodoklis) bija 180, 5 miljardu eiro, kas, salīdzinot ar 2013.gada sākumu, samazinājies par 35,8%. 2014.gada 1.janvārī darba devēju – VSAOI parādnieku kopējais skaits bija 52 859 jeb par 8040 mazāk nekā 2013.gada sākumā.