Šī gada 2.ceturksnī būvniecības apjomi sarukuši

Pēc krīzes, kad būvniecības apjomi ievērojami saruka, kopš 2011.gada sekoja būvniecības nozares izaugsme un 2014.gadā būvniecības produkcijas apjomi pieauga par 7,9%. Tomēr jau 2014.gada otrajā pusē būvniecības izaugsmes tempi palēninājās, norāda Ekonomikas ministrija.

Savukārt 2015.gada 2.ceturksnī būvniecības apjomi bija par 3,4% mazāki nekā pirms gada. To lielā mērā ietekmēja bāzes efekts – pirms gada būvniecības nozares izaugsme 2.ceturksnī bija 16 %.

2015.gada 2.ceturksnī ievērojami samazinājās ēku būvniecības apjomi (par 11,9%), kas lielā mērā arī noteica kopējā būvniecības apjomu samazinājumu.

Strauji samazinājās dzīvojamo ēku būvniecība, nedaudz mērenāk – nedzīvojamo ēku būvniecība (attiecīgi par 16% un 8,2%). Nedzīvojamo ēku būvniecībā apjomu samazinājumu galvenokārt noteica administratīvo ēku un viesnīcu būvniecības apjomu samazinājumi, savukārt to daļēji kompensēja lauku saimniecību ēku būvniecības apjomu pieaugums.

Būvniecības apjomu sarukumu 2015.gada 2.ceturksnī nedaudz piebremzēja inženierbūvju apjomu pieaugums (par 4,9%). Visstraujāk šajā kategorijā pieauga ceļu būvniecības, kā arī ostas un dambju būvniecības apjomi.

Kopš 2014.gada sākuma sarūk arī izsniegto būvatļauju skaits. 2015.gada 2.ceturksnī tika izsniegtas 1189 būvatļaujas, kas ir par 13% mazāk nekā 2014.gada 2.ceturksnī. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita lielākā daļa (67%) būvatļaujas izsniegtas jaunbūvju būvniecībai (galvenokārt viena dzīvokļa māju un citu nedzīvojamo ēku būvniecībai).

Kopumā šogad būvniecības nozares attīstība būs mērena. Lai arī gada otrajā pusē izzudīs bāzes efekts, kas saistīts ar straujo būvniecības apjomu pieaugumu 2014.gada 1.pusgadā, straujš būvniecības apjomu pieaugums gada otrajā pusē nav gaidāms.