Septembrī būvniecības izmaksas palielinājušās par 0,2%

2014. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.

Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas– par 0,2% un būvmateriālu cenas – par 0,1%. Strādnieku vidējās darba samaksas līmeni visvairāk ietekmēja strādnieku atalgojums dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībā, kamēr transporta objektos strādnieku vidējās darba samaksas līmenis nedaudz pazeminājās.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,4%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,5%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1%, bet būvmateriālu cenas pazeminājās par 0,2%.

2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,2%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,0%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,1%, bet būvmateriālu cenas kritās par 0,6%.

2014. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.