Savickis izsaka “Nordeka” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu

Pirmdien, 9.martā sākas AS “Nordeka” akcionāra Jura Savicka izteiktais galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Piektdien oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā sacīts, ka vienas akcijas atpirkšanas cena ir 1,181 EUR, kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu un atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 1.punktam – cenai, par kādu Piedāvātājs vai personas, kas rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju, pēdējo 12 mēnešu laikā ir ieguvušas Mērķa sabiedrības akcijas.

Vakar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome devusi atļauju AS “Nordeka” akcionāram Jurim Savickim izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Ņemot vērā lēmumu par AS “Nordeka” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un faktu, ka Jurim Savickim tiešā un netiešā veidā pieder 1 813 154 jeb 95,1% balsstiesīgo akciju, FKTK deva atļauju galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, kas ietver arī divus obligātos akciju atpirkšanas piedāvājumus (par akciju iegūšanu apmērā, kas pārsniedz 50% no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla un akciju izslēgšanu no regulētā tirgus).

Pēc akciju atpirkšanas, Savickis kļūs par vienīgo “Nordeka” īpašnieku.