Satversmes tiesa aptur jaunāku koku ciršanu

Satversmes tiesas spriedums, ar kuru atcelta norma par mazāka caurmēra koku ciršanu, ir vēsturisks un simbolizē 21. gadsimta resursu pārvaldību, uzskata Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis, atklājot – vides organizācijās notiek diskusijas par iespēju vērsties tiesā ar citiem vides jautājumiem. Tikmēr Meža īpašnieku biedrība aicinās Zemkopības ministriju izvērtēt atcelto normu un to virzīt atkārtoti.