Sarunās ar LIZDA ir panākta vienota izpratne par optimālo slodzi pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) sarunās par pedagogu slodžu līdzsvarošanas principiem panākta vienota izpratnes par to, kāda ir optimālā slodze pedagogiem darbam mācību stundās.

Lai apstiprinātu ieceri, ka pārmaiņas nāks kopā ar tam nepieciešamo finansējumu, IZM virzīs noteikumu grozījumus par slodžu līdzsvarošanu attiecībā uz 2025./2026. mācību gadu kopā ar normatīvo regulējumu par jauno finansēšanas modeli “Programma skolā”.

Šodienas sarunās pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) akcentēja, ka sarunās par pedagogu slodžu līdzsvarošanas principiem ir jāpiedalās arī skolu dibinātājiem un skolu vadības pārstāvjiem, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu pārstāvniecību. Pirmdien, 27.maijā LPS organizē sēdi, kurā jautājumu par pedagogu līdzsvarošanu apspriedīs pašvaldību vadītāji. Vienlaikus LPS, pašvaldību un skolu pārstāvji šodienas tikšanās konceptuāli atbalsta IZM ieceri noteikt maksimālo pedagogu slodzes apjomu, kā arī principus, kas paredz skolām autonomiju, veidot savas akadēmiskās komandas.

“Lai gan divu dienu sarunas bija ilgas un pietiekami komplicētas, esam atvērti arī turpmākām konstruktīvām sarunām dažādos formātos, jo mūsu mērķis ir izglītības kvalitāte, kuras atslēga ir skolotājs. Skolotājs, kas nav pārstrādājies, kas ir labi sagatavojies stundai un ir emocionāli un finansiāli motivēts strādāt. Tā ir mūsu – sabiedrības, valdības, sabiedrisko organizāciju – kopējā atbildība, jo no tās ir atkarīga tuvākā un tālāka katra mūsu nākotne!” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Arī IZM uzsver, ka sarunās ir jāpiedalās visām iesaistītajām pusēm, LIZDA, skolu dibinātājiem – pašvaldībām, pašvaldību intereses pārstāvošām organizācijām, skolu vadības pārstāvjiem un organizācijām, lai sarunās un diskusijās pārstāvētu visu pušu vajadzības.

Šodien, sarunas piedalījās arī finanšu ministrs Arvils Ašeradens, informējot par valsts budžeta iespējām, kā arī kopējām valsts prioritātēm 2025. gada valsts budžeta veidošanā. Ministrs uzsvēra, ka valdības prioritāte ir drošība, izglītība un veselības aprūpe, kur jau šā gada budžetā ir nodrošināts ievērojams valsts budžeta līdzekļu pieaugums.

Šodien tikšanās laikā piedalījās arī vairāki vadošie izglītības sistēmas pārstāvji un politikas veidotāji, to skaitā Ministru prezidenta biroja, Finanšu ministrijas, kā arī pašvaldību, LPS un skolu vadības pārstāvji.

Šobrīd IZM veido skaidru, caurspīdīgu sistēmu pedagogu slodžu līdzsvarošanā, atsakoties no pārregulācijas un samazinot birokrātisko slogu. Slodžu līdzsvarošanas sistēma tiek veidota tāda, lai būtu skaidri principi kopējā atalgojuma apmēra izveidē. IZM valsts mērogā vēlas noteikt kopēju ietvaru, nosakot kritērijus un nosacījumus, kas ir vienkārši un saprotami gan pedagogiem, gan darba devējiem – skolu administrācijām.