Saruks mikrouzņēmumu skaits

Jau nākamā gada otrajā pusē tie uzņēmēji un privātpersonas, kas šogad kopš maija reģistrējušies kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji šo režīmu vairs nedrīkstēs izmantot, ja darbojas kādā no 37-ņām nozarēm, kurās pēc finanšu ministrijas ieskatiem šādi tiek kropļota konkurence un optimizēti nodokļi. Agrāk dibinātiem mikrouzņēmumiem pārejas periods būs trīs gadi . Uzņēmēju organizācijas uzskata, ka valdība šādi apgrūtinās biznesa uzsākšanu un atkal pieaugs ēnu ekonomika.