Rīgas sabiedriskajā transportā tiks atjaunoti braukšanas maksas atvieglojumi

Saskaņā ar Rīgas domes pagaidu administrācijas 11. jūnija lēmumu braukšanas maksas atvieglojumi visām pasažieru kategorijām automātiski atjaunosies no pirmdienas, 15. jūnija, un klientiem atsevišķi nekur nav jādodas. Savukārt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un, lai neveicinātu drūzmēšanos, šajā gadā 23. un 24. jūnijā sabiedriskajā transportā nebūs bezmaksas braukšana.

Rīgas domes pagaidu administrācija atlaides atjaunojusi pēc saistošajiem noteikumiem Nr. 89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”:

Bez maksas braukšana

Ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētam daudzbērnu ģimenes vecākam, kurš aprūpē sešus un vairāk bērnus, Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošajām personām, 1. – 12. klašu skolēniem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem, profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem, nestrādājošajiem vecuma un izdienas pensionāriem līdz 75 gadiem, vispārējās izglītības iestādēs neklātienē izglītojamiem vecumā līdz 19 gadiem, ČAES seku likvidētājiem, personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar III invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, personām, kas vecākas par 75 gadiem.

Rīgas domes pagaidu administrācija 9. un 12. klašu skolēniem un pensionāriem ārkārtējās situācijas laikā noteica jaunu kārtību, kā izmantojams atvieglojums. Tā kā ārkārtējā situācija valstī vairs nav, arī šīs pasažieru kategorijas piemēroto 100% atlaidi var izmantot kā ierasts – bez noteiktiem laika ierobežojumiem un katru reizi reģistrējot braucienu.

Nemainīgi bezmaksas braukšana autobusos, trolejbusos un tramvajos saglabājusies pirmsskolas vecuma bērniem, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem.

Daļējā apmērā (mēneša abonementa vai laika biļetes iegādei)

Daudzbērnu ģimenes vecākam, kurš aprūpē trīs līdz piecus bērnus, strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem, studentiem, pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, personām, kuras deklarējušās vai kurām pieder nekustamais īpašums Rīgā.

Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālistiem, aprūpētājiem, veselības aprūpes personālam un ārstniecības procesā iesaistītajām personām, kuras strādā Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās. Atgādinām, ka uz ārkārtas situācijas laiku šīm pasažieru kategorijām tika nodrošināta 100% atlaide, taču no 15. jūnija šīm pasažieru kategorijām jāņem vērā, ka bezmaksas braukšana vairs nav spēkā un ir jāiegādājas biļete.

Sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi atjaunosies automātiski, taču, ja nepieciešams veikt kādas darbības ar statusu u.c., ir jādodas uz kādu no “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem.

Tāpat, stabilizējoties situācijai valstī, “Rīgas satiksme” aicina pasažierus būt atbildīgiem un ņemt vērā, ka sabiedriskajā transportā joprojām spēkā ir vairākas prasības, kas tika noteiktas ārkārtējās situācijas laikā. Pasažieriem joprojām, iekāpjot transportlīdzeklī, ir jālieto elpceļu aizsegs. Tāpat pieklājība un savstarpējā sapratne nodrošina veiksmīgu braucienu ikvienam – iekāpjot vai izkāpjot neveiciniet lieku drūzmēšanos, kā arī, ja vien tas ir iespējams, ievērojiet savstarpējo distanci.