Repše: Būtiskāko daļu no budžeta līdzekļiem plānots rast, samazinot valsts budžeta iestāžu izdevumus

Ministru kabineta (MK) sēdē šodien finanšu ministrs Einars Repše iepazīstināja valdību ar aktuālo situāciju valsts budžetā. Sēdes laikā valdība konceptuāli atbalstīja 2009. gada valsts budžeta grozījumu apspriešanas un sagatavošanas rāmi, informē Finanšu ministrijas speciāliste Diāna Bērziņa.

E. Repše uzsver: „Budžeta grozījumiem ir jābūt vērstiem uz to, lai Latvijas tautsaimniecība pēc iespējas ātrāk varētu pārvarēt krīzi un nostāties uz atveseļošanās ceļa. Ir notikusi pirmā jaunās valdības sēde, un šobrīd tiek apskatīti dažādi iespējamie risinājumi, lai izvēlētos labāko no tiem. Lai radītu nākotnes attīstības iespējas, budžetā finansējums jāsaglabā Eiropas Savienības fondu apguvei. Vienlaikus līdzekļi jāatvēl arī sociālajai sfērai, lai ekonomiskās grūtības pēc iespējas mazāk skartu sociāli vismazāk aizsargātās sabiedrības grupas.”

Uzsākot darbu pie 2009. gada valsts budžeta grozījumiem, tiek izmantotas šā gada februārī aktualizētās makroekonomisko rādītāju prognozes – iekšzemes kopprodukta (IKP) kritums 12% un gada vidējā inflācija 3,3%. No šīm prognozēm izriet, ka indikatīvi kopbudžeta nodokļu ieņēmumu kritums 2009. gadā varētu būt par 11 procentpunktiem straujāks, nekā plānots iepriekš – salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, ieņēmumi no nodokļiem varētu samazināties par 22,6%. Kopumā tiek prognozēts, ka valsts konsolidētā budžeta (gan pamatbudžeta, gan speciālā budžeta) ieņēmumi varētu samazināties par 400–450 milj. latu.

Ņemot vērā aktuālākos datus, budžetā veidotos aptuveni 650 milj. latu iztrūkums. Daļu no šiem līdzekļiem iespējams kompensēt, palielinot budžeta deficīta griestus līdz 7–7,5% no IKP. Taču būtiskāko daļu no budžeta līdzekļiem plānots rast, samazinot valsts budžeta iestāžu izdevumus.

Finanšu ministrija jau noteikusi vairākas izdevumu sadaļas, kuras tautsaimniecības attīstības veicināšanas nolūkos nav pakļaujamas samazinājumam – piemēram, līdzekļi ES politiku instrumentu un parējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu finansēšanai, valsts pensijas un sociālie pabalsti.

Avots: BNA Latvia